Instrument Bibliometric National 
    
    
  


    
Închide

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS project

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(39) pentru cuvîntul-cheie "infracţiune"
Aspecte generale privind unii factorii ce declanşează delincvenţa juvenilă
Cheianu Silvia
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. V(1) / 2016 / ISSN 2435-1114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectul dimensiunilor psihologice şi socio-juridice ale delincvenţei juvenile
Cheianu Silvia
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. V(1) / 2016 / ISSN 2435-1114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementări specifice privind asigurarea securităţii părţilor vătămate şi a martorilor din randul persoanelor aflate in detenţie
Larii Iurie, Rusu Oleg
Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio-umane
Nr. XIII(1) / 2013 / ISSN 1857-0976
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infracţiunea de încălcare a dreptului de autor şi a drepturilor conexe din perspectiva unor modificări legislative
Cojocaru Radion, Cazacicov Andrei
Intellectus
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1810-7079
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversiunea comisă prin răspândirea unei epidemii sau epizootii(art. 343 CP RM)
Cojanu Gianina
Intellectus
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1810-7079
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții asupra particularităților de incadrare juridică a faptelor de evaziune fiscal
Busuioc Nadejda
Legea şi Viaţa
Nr. 12(300) / 2016 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte generale ale dezvoltării istorice a conceptului de vinovăţie în Rusia
Ursu Viorica
Legea şi Viaţa
Nr. 10(298) / 2016 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente de drept penal comparat privind infracţiunile contra familiei şi minorilor
Cojocaru Radion, Carp Terentie
Legea şi Viaţa
Nr. 10(298) / 2016 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte generale ale dezvoltării istorice a conceptului de vinovăţie în Rusia
Ursu Viorica
Legea şi Viaţa
Nr. 9(297) / 2016 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretico-aplicative privind prevenirea criminalităţii la etapa actuală în contextul dezvoltării sistemului naţional de drept
Bianca Moldovanu
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-4440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilitatea răspunderii penale a persoanelor juridice
Ulianovschi Xenofon, Dogaru Mihai
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(31) / 2014 / ISSN 1857-2405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chestiuni de aplicare a art. 109 CP și 276 CPP la împăcarea părţilor
Bianca Moldovanu
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(26) / 2013 / ISSN 1857-2405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preliminarii privind situațiile tipice și schemele metodologice de investigare a infracțiunii de evaziune fiscala
Busuioc Nadejda
Revista Naţională de Drept
Nr. 12(194) / 2016 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte privind neconcordanţa dintre prevederile legale referitoare la desemnarea ofiţerului de investigaţie cu atribuţii de ofiţer de urmărire penală
Păun Alexandru, Păun Petru
Revista Naţională de Drept
Nr. 10(192) / 2016 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele observații referitoare la accepțiunile conceptului „șantaj” în Codul penal al Republicii Moldova
Plamadeala Ghenadie, Botnarenco Mihaela
Revista Naţională de Drept
Nr. 9(191) / 2016 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ответственность за нарушения авторского права и смежных прав (ст. 1851 Уголовного Кодекса РМ, ст. 96 Кодекса Правонарушений РМ)
Флоря Василе
Revista Naţională de Drept
Nr. 8(190) / 2016 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesizarea din oficiu – mod general de sesizare. studiu comparativ între vechiul și noul Cod roman de procedură penală
Băetu Alina-Ludmila
Revista Naţională de Drept
Nr. 7(189) / 2016 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsurile alternative privaţiunii de libertate prin prisma standardelorb internaţionale
Prodan Svetlana
Revista Naţională de Drept
Nr. 10(180) / 2015 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza sub aspect de drept comparat a infracțiunilor de reținere sau arestare ilegală în legislația penală a altor state
Sorbala Mihai
Revista Naţională de Drept
Nr. 9(179) / 2015 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea de extremă necesitate și reținerea infractorului: Aspecte juridico -penale militare
Ulianovschi Xenofon
Revista Naţională de Drept
Nr. 8(178) / 2015 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 39