IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-16(16) pentru cuvîntul-cheie "filosofie"
Межпредметные связи «математика - философия» в словацкой гимназии
Ambrozî Marian
Vysoka skola medzinarodneho podnikania ISM
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(5) / 2014 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 15 November, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale predării istoriei şi filosofiei culturii
Aderov Viorica
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 2(15) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-892
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câteva consideraţii preliminare (cu caracter bibliografic) referitoare la abordarea noţiunii de „simbol” în teoria artei moderne şi contemporane: cazul graficii de carte
Rocaciuc Victoria
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 1(AV) / 2015 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 23 June, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Filosofia şi reflecţiile asupra esenţei şi specificul ei în operele gânditorilor români contemporani

Maftei Vitalie
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia conceptului de vinovăţie cu valoare juridică în teologie şi filosofie, în contextul istoric
Ursu Viorica
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 10/1(286) / 2015 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 23 October, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sistemul educațional și valorile juridice

Craiovan Ion, Cuza Bogdan
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“
Revista Naţională de Drept
Nr. 10-12(228-230) / 2019 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 20 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preliminarii privind fi losofi a reînnoirilor în societate

Pascaru Ana
Institutul de Istorie
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(179) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reintegrarea fundamentelor cunoașterii în societate

Pascaru Ana
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(176) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 5 July, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acribia în filosofia catalizată de societatea bazată pe cunoaștere
Pascaru Ana
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(173) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 1 June, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noțiunea de pluralism: reflecții conceptual-teoretice
Gonta Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(43) / 2016 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 27 January, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Filosofia lui Blaise Pascal –  argumentul cunoașterii condiției umane de ieri și de astăzi

Taraburca Emilia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(124) / 2019 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Redundanța relativă a textului euchologic. o perspectivă semiotică

Penel (Ursuţu) Nicoleta
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(120) / 2018 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 16 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Începuturile filosofice ale lui Lucian Blaga
Coandă Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(94) / 2016 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 19 October, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptualizarea formării orientărilor valorice la studenți prin arta coregrafică: abordare filosofică, culturologică și sociologică

Dohotaru Maia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribuția personalității sportive în consolidarea conștiinței de neam

Lazariuc Victoria1, Țăruș Gheorghe2
1 Liceul Internat Republican cu Profil Sportiv,
2 Școala Sportivă Specializată de lupte "A. Doga"
Personalitate şi sport: teorie, metodologie, practică", conferinţă ştiinţifico-practică
ediţia a 4-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-657-5.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribuţiile lui Aristotel la dezvoltarea ştiinţelor în Grecia Antică

Popa Mihail
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 1(12) / 2015 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 24 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-16 of 16