IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(120) pentru cuvîntul-cheie "istorie"
File din istoria localităţii de baştină - satul Mireşti
Ciobanu Elena
Spre viitor
Ediția 4. 2010. Chişinău. .
Disponibil online 8 October, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Межпредметные связи «математика - философия» в словацкой гимназии
Ambrozî Marian
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(5) / 2014 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 15 November, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-729
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoria neamului o fac oamenii săi
Roman Alexandru
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-753
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea metodelor interactive în studierea personalităților istorice în clasa a IV-a
Codreanu Aliona
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protejarea patrimoniului arheologic al Republicii Moldova: impedimente social-juridice şi modalităţi de soluţionare
Carp Simion, Carp Elena
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 9 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geneza procedeelor de recunoaştere a delincvenţilor
Bulai Iurie
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XV(1) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-576
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sensuri şi orizonturi ale cotidianului rural
Rusnac Rodion
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 25 October, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-1006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale predării istoriei şi filosofiei culturii
Aderov Viorica
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 2(15) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-1751
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filosofia războiului şi problema progresului în istorie
Rotaru Vitalie
International Conference of Young Researchers
Ediția 6. 2008. Chişinău. ISBN 978-9975-62-196-0.
Disponibil online 26 May, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Războiul de pe Nistru din 1992 în dramaturgia contemporană din Republica Moldova
Khalil-Butucioc Dorina
Arta
Nr. 2(AAV) / 2023 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 12 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The setting of borders of Moldavian and Lithuanian principalities in the North Black Sea area in the XIV-XV centuries (Historical, architectural and archaeological investigations)
Biliaieva Svitlana, Fialko Elena
Institute of Archaeology of the National Academy of Sciences of Ukraine
Arta
Nr. 1(AV) / 2020 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea și valoarea surselor de cercetare ale artei metalelor din Basarabia
Condraticova Liliana
Arta
Nr. 1(AV) / 2018 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 21 August, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Critica socială ca manifestare a gândirii critice în romanul haiducesc din secolul al XIX-lea
Olteanu Alexandra
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane
Ediția a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-95-1.
Disponibil online 24 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul spectacolului de teatru asupra procesului sociocultural în oglinda criticii teatrale
Koroliova Elfrida
Arta
Nr. 2(AAV) / 2016 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 3 January, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-796
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Literatura română veche – spaţiu al cunoaşterii. Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor de Dimitrie Cantemir
Korolevski Svetlana
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-1-6.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-832
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția costumului pentru femei
Dragan Marinela
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanta cultivarii istoriei locale. Studiu de caz: Palatului Administrativ si de Justitie din Râmnicu Sarat (1897 – 2017)
Torcărescu Ștefan
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 8. 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 25 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problematica contemporana a homosexualitatii: controverse religioase, morale, culturale şi politice
Bulboacă Gabriel
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 8. 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-52. Vizualizări-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O lecție de istorie în piesele dramaturgilor contemporani din Republica Moldova
Khalil-Butucioc Dorina
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-117-81-4.
Disponibil online 9 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pelerinajele istorice din Evul Mediu până în prezent: o cultură a mâncării și a supraviețuirii
Bodean-Vozian Olesea
Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală",
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-591-3.
Disponibil online 18 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 120