IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(22) pentru cuvîntul-cheie "competenţe de comunicare"
Limba română – mijloc de integrare socio-culturală a tinerilor din Republica Moldova aici și acum?
Goraş-Postică Viorica1, Nastasiu Silvia2
ACROSS
Nr. 4(2) / 2021 / ISSN - /ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of modern language in the development of performances in the field of physical culture
Nastas Natalia
State University of Physical Education and Sport
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-98-8.
Disponibil online 12 October, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea inteligenței sociale la copiii de vârsta școlară mică: concept și măsurare
Guțul Aliona
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2020 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
Disponibil online 29 December, 2020. Descarcări-45. Vizualizări-766
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competentei de comunicare a elevilor alolingvi, dreapta liceală, în baza lucrului cu textul literar
Ștubei Raisa
Diversitatea lingvisticä si dialogul intercultural în procesul de comunicare
2013. Chişinău. ISBN 978-99754442-9-3.
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competentei de comunicare prin intermediul dialogului în procesul de predare-învălare a limbii romăne pentru alolingvi
Cojocaru Lidia
Diversitatea lingvisticä si dialogul intercultural în procesul de comunicare
2013. Chişinău. ISBN 978-99754442-9-3.
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul comunicării didactice asupra dezvoltării competenţei de comunicare la elevi
Manuil Svetlana
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Ediția 1, vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-368-4..
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-45. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenței de comunicare în limba franceză în învățarea online prin utilizarea eficientă a secvențelor video
Stanciu Florentina
Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-541-0.
Disponibil online 21 April, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul comunicării în rezolvarea conflictelor la vîrsta preadolescentă
Racu Igor, Buzdugan Marcela
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(48) / 2017 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-120. Vizualizări-1218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atitudinea față de muncă, particularitățile relaționale și comunicative ale educatorului
Losîi Elena
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(42) / 2016 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 19 April, 2016. Descarcări-35. Vizualizări-1092
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Glosarul ca piesă de portofoliu: tehnici de completare
Cartaleanu Tatiana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(124) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lectura hermeneutică a textului liric
Podlisnic Ana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(107) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 4 October, 2019. Descarcări-66. Vizualizări-1180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jocul didactic-metoda interactivă de comunicare orală
Suhan Claudia
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3-4(44) / 2007 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-223. Vizualizări-1590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa studiului integrat al disciplinei limba şi literatura română în formarea competenţelor de comunicare în ciclul gimnazial
Zgardan-Crudu Aliona
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(21) / 2012 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-33. Vizualizări-2001
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea metodologică de dezvoltare a competenței de comunicare la preșcolari
Luchianenco Lilia
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-68. Vizualizări-713
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abilităţile de comunicare ale profesorului – factor determinant în formarea competenţelor de comunicare la elevi
Banu Vasilica Carina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(135) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 23 August, 2020. Descarcări-33. Vizualizări-604
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Communication: functions of communication from the perspective of studying foreign languages
Boliev Veaceslav
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 March, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-695
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientarea procesului de învăţare spre o educaţie plurilingvă
Straistari-Lungu Cristina
Univers Pedagogic
Nr. 4(80) / 2023 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 February, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul și criteriile de organizare a învăţării interacţionale
Straistari-Lungu Cristina
Univers Pedagogic
Nr. 4(76) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de formare a competenţei de comunicare, prin valorificarea limbajului paremiologic în învăţământul superior
Herţa Lilia
Univers Pedagogic
Nr. 1(69) / 2021 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 April, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea aplicativ-integratoare a cursului de cultura comunicării și limbajul de specialitate în formarea viitorilor kinetoterapeuți
Luca Aliona
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 27(1) / 2017 / ISSN 1857-4114 /ISSNe 2537-6438
Disponibil online 16 January, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 22