IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-17(17) pentru cuvîntul-cheie "medical workers"
Seroprevalența markerilor hepatitelor virale A, B, C și E la lucrătorii medicali din domeniul urologiei
Galescu Andrei12, Sajin Octavian3, Ceban Emil2, Spînu Constantin3, Isac Maria3, Blaj Valentina3, Iziumov Nina3, Ivanov (Litovcenco) Mihaela21, Valisiev Vladislav1
Arta Medica
Nr. 2(87) / 2023 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879
Disponibil online 25 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile serviciului de asistenţă medicală primară în domeniul supravegherii şi dezvoltării copilului
Ferdohleb Alexandru, Eţco Constantin
Curierul Medical
Nr. 3(327) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-867
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Синдром эмоционального выгорания в профессиональной деятельности медицинских работников сельской акушерско-гинекологической службы
Solomon Nadejda, Bolsacova P., Constantinova Nadejda
Curierul Medical
Nr. 5(323) / 2011 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reorganisation of hospital system – a key factor in reformation of the Republic of Moldova’s health system
Mocanu Victor1, Mocanu Ion1, Volovei Ilie2
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 June, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Smoking as a method of coping for medical workers
Cotelea (Grati) Lilia
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Moldovan Medical Journal
Nr. 3(64) / 2021 / ISSN 2537-6373 /ISSNe 2537-6381
Disponibil online 26 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simptomele stresului ocupaţional la lucrătorii medicali
Gisca Veronica
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 3 August, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Breast cancer in medical workers dependent on menopausal status
Şveţ Veronica
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEspera
8. 2020. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-151-11-5.
Disponibil online 22 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ответственность медицинских работников за ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей в российском законодательстве
Ishakov Eduard
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-092-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imunizarea lucrătorilor din domeniul medical – între drept şi obligaţie
Soțchi Inna
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare,
2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-159-17-3.
Disponibil online 19 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of lifestyle and risk behavior in medical workers
Guțu Valeria
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 25 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Questionnaire standardization knowledge, attitudes, and practices regarding the antimicrobial resistance of medical workers
Ferdohleb Alina, Croitoru Cătălina, Ciobanu Elena, Tapu Livia, Spinei Larisa
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 24 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodele de diagnostic şi confirmare a diagnosticului oncologic la lucrătorii medicali din Republica Moldova în perioada anilor (2000-2016)
Şveţ Veronica
Revista ştiinţifico-practică ”Info-Med”
Nr. 2(32) / 2018 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 14 December, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea juridică în cadrul raporturilor de asigurare obligatorie de asistență medicală
Soțchi Inna
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(158) / 2022 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 10 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accidentele de muncă și bolile profesionale ale lucrătorilor din domeniul medical
Soțchi Inna
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(148) / 2021 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu de evaluare a cunoștințelor lucrătorilor medicali privind realizarea măsurilor de control și de răspuns la gripă
Druc Alina
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687 /ISSNe 2587-3873
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscurile profesionale ale personalului medical din instituțiile medicale din Republica Moldova
Grejdianu Tudor, Lupacescu Iurie, Buzatu Lucreţia, Hamed-Farid Abu
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(67) / 2016 / ISSN 1729-8687 /ISSNe 2587-3873
Disponibil online 22 November, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile bolilor profesionale ale personalului medical din Republica Moldova
Grejdianu Tudor, Lupacescu Iurie, Buzatu Lucreţia
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(48) / 2013 / ISSN 1729-8687 /ISSNe 2587-3873
Disponibil online 9 May, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-17 of 17