IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-16(16) pentru cuvîntul-cheie "sécurité"

Conceptul uniunii europene privind menținerea și consolidărea păcii

Sosin Artur
Moldoscopie
Nr. 3(94) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 25 February, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geostrategy: theoretical conceptual approaches

Cebotari Svetlana, Budurina-Goreacii Carolina
State University of Moldova
Moldoscopie
Nr. 3(94) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 25 February, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul Brexitului asupra relațiilor britano-europene

Cebotari Svetlana, Budurina-Goreacii Carolina
Moldoscopie
Nr. 1(92) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-27. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terorismul internațional: concepte și clasificări

Furtună Petru1, Efremov Valeriu23
Moldoscopie
Nr. 4(87) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 9 February, 2020. Descarcări-43. Vizualizări-564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The evolution of legislative dimension of national security policy

Bencheci Marcel1, Munteanu Andrian2
1 Institute of Legal, Political and Sociological Research,
2 State University of Moldova
Moldoscopie
Nr. 4(87) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 9 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La lutte du siècle virus d'information vs sécurité de l'information

Astafi Valentina
Université Technique de Moldavie
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 29 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Carențe tehnico-legislative privind răspunderea contraven-țională pentru conducerea vehiculului în stare de ebrietate

Ionaşcu Vitalie, Antoci Albert
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(244) / 2021 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodologia valorificării mediului școlar în contextul educației sociale

Mogîldea Iulianna
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(43) / 2019 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

Armeanic Alexandru, Nastas Andrei
Studii naționale de securitate
Nr. 1(3) / 2021 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 7 March, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asigurarea ordinii publice şi a securităţii civile în cadrul întrunirilor

Malai Lucia1, Nastas Andrei2
Studii naționale de securitate
Nr. 1(3) / 2021 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 7 March, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări de mitologie politică în contextul securității

Saca Victor, Burdila Olga
Studii naționale de securitate
Nr. 2(2) / 2020 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 6 August, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The transnistrian region - challenges on democracy and security

Ţîcu Viorica
Free International University of Moldova
Studii naționale de securitate
Nr. 2(2) / 2020 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 6 August, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procesele de integrare europeană prin prisma politicii de securitate și apărare comună a Uniunii Europene

Beniuc Valentin, Beniuc Liliana
Studii naționale de securitate
Nr. 1(1) / 2020 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 12 April, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peacekeeping operations as a factor in regulating territorial conflicts in the republic of Moldova and Georgia

Bencheci Marcel1, Kurtskhalia Sandro2
1 Institute of Legal, Political and Sociological Research,
2 University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”
Studii naționale de securitate
Nr. 1(1) / 2020 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 12 April, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perfecționarea profesională a cadrelor de informații

Fortuna Andrei
Studii naționale de securitate
Nr. 1(1) / 2020 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 12 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Răspunderea profesională a antrenorilor

Voicu Alexandru-Virgil123, Voicu Bogdan-Iosif2
Supremația Dreptului
Nr. 4 / 2019 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-16 of 16