IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(21) pentru cuvîntul-cheie "functionality"

Brexit - retragerea Regatului Unit din UE

Ţâu Nicolae
Administrarea Publică
Nr. 1(105) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arta formelor utile – designul (semnificația estetică și destinația funcțională)

Florea Eleonora
Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan
2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-161-3.
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea englezismelor în limba română în contexte adecvate

Căruntu-Caraman Livia
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3387-7-6.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dependence of functionality of the family on interpersonal relationship of the spouses

Ibrișim Ludmila
Комратский государственный университет
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2020 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 29 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte ontologice în teoria și practica învățământului

Maistru Rodica, Creţu Vasile
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-703-3.
Disponibil online 26 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caracteristici și tendințe ale edificării lingvistice în RASSM (1926-1932)

Codreanca Lidia
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arta formelor utile – designul. (Semnificația estetică și destinația funcțională)

Florea Eleonora
Valorificarea strategiilor inovaţionale de dezvoltare a învăţământului artistic contemporan
2016. Bălți. ISBN 978-9975-3145-9-6.
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Difficulties in the perception and study of non-fiction texts in the lessons of russian language and literature in primary school

Macuha Galina1, Curaciţchi Angela2
1 Теоретический лицей «А. Пушкин», г. Кэушень,
2 Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții
2021. . ISBN 978-9975-46-558-8..
Disponibil online 4 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Генетический потенциал межвидовых генотипов винограда

Găină Boris1, Alexandrov Eugeniu2
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 5-6(83-84) / 2019 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 28 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Особенности функциональности современной семьи

Ibrișim Ludmila
Комратский государственный университет
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(37) / 2020 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 5 December, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul inteligenței emoționale asupra funcționalității sistemului familial

Ianciu Victoria
Interuniversitaria
Ediția 17, Vol.3. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-264-1.
Disponibil online 5 February, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii privind topoarele de luptă din piatră specifice epocii bronzului din regiunile est-carpatice ale României
Diaconu Vasile
Revista Arheologică
Nr. 1(5) / 2010 / ISSN 1857-016X /ISSNe 2537-6144
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-991
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul Tratatului de la Lisabona asupra securităţii naţionale a Republicii Moldova

Afanas Nicolai, Căldare Gheorghe
Teoria şi practica administrării publice
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-0-3..
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul dezvoltării parteneriatului medic-familie-comunitate – factor de asigurare a funcționalității instituției medicale

Israfilov Marina, Cristalov Aliona
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 10. 2019. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3371-7-5.
Disponibil online 28 July, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza caracteristicilor sistemelor de management al învățării

Ţiţchiev (Camerzan) Inga, Iamandi Veronica
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(62) / 2021 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 24 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Refugiatul în limba română”, academicianul Silviu Berejan

Popa Gheorghe
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(55) / 2019 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Специфика функциональности современной семьи

Ibrișim Ludmila
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 24 February, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-935
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Use of biological potential in creating interspecific genotypes of vines

Găină Boris1, Alexandrov Eugeniu2
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 2(6) / 2019 / ISSN 2587-313X /ISSNe 2587-3121
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Factors determining the level of high qualification and sports achievements in long-term training of female tennis players (diagnostic aspect)

Mocrousov-Cuciuc Elena
State University of Physical Education and Sport
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 37(1) / 2021 / ISSN 1857-4114 /ISSNe 2537-6438
Disponibil online 27 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of gender-based indicators of long-term adaptation of high-qualified sambo athletes’ bodies
Busuioc Sergiu, Poburnii Pavel, Branişte Gheorghe
State University of Physical Education and Sport
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 26(2) / 2016 / ISSN 1857-4114 /ISSNe 2537-6438
Disponibil online 15 March, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 21