IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(29) pentru cuvîntul-cheie "reforme"

Influence of globalization on the domestic health policies meant to contribute to economic growth

Nautre Benoit1, Paduraru Tatiana2
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spațiul europen al cercetării de la Strategia Lisabona la Europa 2020

Popovici Angela1, Popovici Corneliu2
Administrarea Publică
Nr. 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea eficienței unor forme de protecție socială a copiiilor

Cuşnir Liliana
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 13. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3272-2-0.
Disponibil online 26 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reforma administrativă - obiectiv al guvernării actuale

Raicu Ecaterina
Reformarea administraţiei publice locale – imperativ al modernizării Republicii Moldova
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 July, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectele reglementării juridice în sectorul bancar: experiența internațională
Colesnicova Tatiana
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 14 September, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Armonizarea contabilităţii în corelaţie cu liberalizarea pieţelor financiare: unele implicaţii pentru economia Republicii Moldova
Ghedrovici Olesea
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-1201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metamorfozele reformei științei moldovenești de la obținerea independenței până azi

Holban Ion
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 13, Vol.2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extinderea UE: riscuri și beneficii

Dulschi Ion
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-54. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele realizări ale implementării asigurării obligatorii de sănătate în cadrul reformei sistemului medico-sanitar din Republica Moldova

Cazacu Veronica1, Ucraințeva Violeta2, Eșanu Loretta2, Postoronca Svetlana2, Conareva Lilia2
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(62) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategii de dezvoltare a sectorului TIC al Republicii Moldova: situația curentă și perspective

Pulbere Veronica
Telecommunications, Electronics and Informatics
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-377-6.
Disponibil online 24 May, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reflections on the need to implement the combined measures in the strategy of socio-economic development of the Republic of Moldova on sustainable principles in the context of distinct challenges

Balan Igor, Rusu Gheorghe
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 1 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind evoluţia protecţiei sociale în România
Purdescu Iulian-Denis
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 17 March, 2014. Descarcări-18. Vizualizări-771
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Meditaţii asupra experienţei reformării sistemelor de pensii
Certan Simion1, Purdescu Iulian-Denis2
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 17 March, 2014. Descarcări-14. Vizualizări-896
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea politicii externe noi a republicii moldova prin prisma acordului de asociere Republicii Moldova cu Uniunea Europeană

Calarașanu Violeta, Tulgenco Evghenii, Şargu Lilia
Европейский Университет Молдовы)
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978‐9975‐3527‐2‐7..
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Основные направления эволюции отношений Республики Mолдова и Европейского Союза в контексте восточного партнерства

Stercul Natalia
Молдавский Государственный Университет
Moldoscopie
Nr. 4(95) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 22 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Об историческом опыте модернизационных процессов в мировой социально-политической практике

Stercul Natalia
Молдавский Государственный Университет
Moldoscopie
Nr. 2(89) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 6 September, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arbitrajul comercial în România – tendinţe şi dezvoltări actuale

Deaconu Ştefan
Revista Naţională de Drept
Nr. 10-12(216-218) / 2018 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele aspecte și perspective ale învățământului superior contemporan în contextul dezvoltării serviciului public în Republica Moldova

Rusu Victor
Revista Naţională de Drept
Nr. 4-6(210-212) / 2018 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 22 December, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-797
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Rattrapons notre retard et laissons l’amerique derriere nous”: campagnes de reforme dans la RSSM pendant le plan septennal (1959-1965)

Bîrlădeanu Virgiliu
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3-4(127-128) / 2021 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 5 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte ale organizării vieții monahale în timpul exarhului moldo-valah, Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni (1808–1812)

Şalari Marin
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 29