IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-11(11) pentru cuvîntul-cheie "waste management"

Industrial waste as object of accounting at recycling stages according to “green” economy concept

Sușko Oliga
Polotsk State University, Republic of Belarus
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Economia circulara ca paradigma a dezvoltarii sustenabile

Popa Andrei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 1. 2021. Cahul, Republica Moldova. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 10 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The impact of civic non-involvement for waste management

Cozianu Andreea-Ioana
„Ștefan cel Mare” University, Suceava
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tranziția la economia circulară ca factor al dezvoltării durabile

Sârbu Olga
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3.
Disponibil online 9 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Assessment of the mechanical properties of pet polymer material from recovered plastic bottles

Villafane Irene, Keogh Colin, Curran Thomas P., Reynaud Emmanuel G.
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1843-5971 /ISSNe 2284-7820
Disponibil online 2 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Action research – a new approach for environmental RD&I

Danubianu Mirela1, Teodorescu Cristian2
1 „Ștefan cel Mare” University, Suceava,
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1843-5971 /ISSNe 2284-7820
Disponibil online 9 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Waste management - best practices for the Republic of Moldova

Iordachi Victoria1, Ciobu Stela2
1 National Institute for Economic Research of Moldova,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 27 November, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Responsabilitatea extinsă a producătorului în contextul mecanismului de gestionare a deșeurilor, prevăzut în legislația Republicii Moldova

Şeremet Igor
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-9(237-239) / 2020 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 18 December, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Using of waste products as a functional raw material in food industry

Sportova Elina
Technical University of Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-632-6.
Disponibil online 24 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Практика обращения с твердыми коммунальными отходами в республике Башкортостан: проблемы реализации «мусорной» реформы

Galeeva I., Valeeva Iulia
УВО «Университет Управления «ТИСБИ»
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3287-6-0.
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Waste management in enterprises activity in the context of a circular economy transition (case of Republic of Moldova)

Timofei Olga
National Institute for Economic Research of Moldova
Competitiveness and sustainable development
Editia 3. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-45-739-2 (PDF).
Disponibil online 8 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-11 of 11