IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-17(17) pentru cuvîntul-cheie "peasants"
Tentative de emigrare a populaţiei din judeţul Ismail în regiunea Amur (extremul orient) în anii 1894-1898
Bolduma Viorel12
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul procesului de urbanizare asupra culturii tradiționale din Basarabia în prima jumătate a sec. XX
Reșetnic Elena12
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 31(44) / 2019 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 13 October, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-689
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Трансформация традиционной культуры сельского населения Галичины (20-е–30-е гг. ХХ в.)
Drogobițika Oxana
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3337-8-8.
Disponibil online 5 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Трансформация традиционной культуры сельского населения Галичины (20-е–30-е гг. ХХ в.)
Drogobițika Oxana
Confluențe Bibliologice
Nr. 1-2(61-62) / 2022 / ISSN - /ISSNe 1857-0232
Disponibil online 3 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dumitru Seceleanu – pionier al modernizării agriculturii românești
Coman Constantin
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1(S) / 2023 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 25 September, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А.И. Герцен и польское восстание 1863 г. Национальный, конфессиональный и классово-сословный аспекты
Kurenîșev Andrei
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-179-6.
Disponibil online 12 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O primă tentativă de emigrare a țăranilor din satul Tabani, județul Hotin în regiunea Amur, Imperiul Rus (1902)
Tomuleţ Valentin
Cercetarea istorică și culturologică în spațiul unitar european: paradigme, realități, perspective
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-817-6.
Disponibil online 7 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statistica – sursă de cercetare a emigraţiei populaţiei din basarabia la sfârşitul secolului XIX – începutul secolului XX
Bolduma Viorel
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare,
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-159-16-6..
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Colectivizarea în RSS Moldovenească: conjunctură, modalități și consecințe
Şişcanu Ion
Historia est Magistra Vitae: Valori, paradigme, personalităţi
2019. Chișinău. ISBN 978-9975-3331-2-2..
Disponibil online 30 September, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tentative de emigrare a populației din județele Akkerman și Izmail în Extremul Orient în anii 1893-1895
Bolduma Viorel
Cercetarea istoriei și patrimoniului cultural local în contextul dezvoltării durabile a societății.
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-574-8..
Disponibil online 22 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tentative de emigrare a populației din județul Orhei în Extremul Orient în anii 1894-1900
Bolduma Viorel
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 5. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-159-60-9.
Disponibil online 28 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tentative de emigrare a populației din județulbălți în Extremul Orient în anul 1900
Bolduma Viorel
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. IV, nr.3. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975- 76-207-6.
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Отношение к советской власти в Молдове: 1956-1960 гг.
Şevcenco Ruslan
Институт эффективной политики
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-3-5; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 26 February, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-1390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tentative de emigrare a populației din județele Hotin, Bălți și Chișinău în Extremul Orient/Siberia în anii 1894-1900
Bolduma Viorel12
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 6. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-163-66-8; 978-606-9659-77-9.
Disponibil online 14 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea preocupărilor istoriografice privind emigraţia populaţiei din Basarabia în Caucaz, Siberia şi Extremul Orient (Sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea)
Bolduma Viorel12
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 26 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-685
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Revolta țăranilor din satul Tabani, județul Hotin în legătură cu aplicarea reformei agrare din 14 iulie 1868
Tomuleţ Valentin
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2 / 2023 / ISSN 1857-0240 /ISSNe 2537-6330
Disponibil online 31 October, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tentative de emigrare a populației din județul Hotin în Extremul Orient/Siberia în anii 1894-1900
Bolduma Viorel
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(30) / 2021 / ISSN 1857-0240 /ISSNe 2537-6330
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-17 of 17