IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-14(14) pentru cuvîntul-cheie "debtor"
Politici şi opţiuni contabile privind creanţele
Manoli Mihail
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Участь третіх осіб у забезпеченні виконання цивільно-правового зобов’язання

Sloma Valentina
Тернопільський національний економічний університет
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 5(39) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 1 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проблемні питання представництва у виконавчому провадженні України

Snidevici Aleksandr
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 3(37) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 25 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Правове регулювання зведеного виконавчого провадження у законодавстві України про виконавче провадження

Snidevici Aleksandr
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2-2(36) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 6 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Види множинності осібна стороні боржника у цивільно-правовому зобов’язанні

Sloma Valentina
Тернопільський національний економічний університет
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2-2(36) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 6 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проблемы правового регулирования банкротства: международный и отечественный опыт

Kozîreva Valentina
Национальный авиационный университет
Legea şi Viaţa
Nr. 1/2(337) / 2020 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obiectul juridic generic şi obiectul juridic special al infracţiunilor legate de insolvabilitate

Ursu Vera
Universitatea de Stat din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 6(330) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Establishement of the bankruptcy institution in Ukraine

Kozîreva Valentina1, Milimko Larisa2
1 National Aviation University,
2 University of the State Fiscal Service of Ukraine
Legea şi Viaţa
Nr. 3/2(327) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 22 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Echidistanţa procedurii de executare silită faţă de creditor și debitor, văzută prin prisma interdicţiilor de părăsire a teritoriului ţării și perfectării actelor de stare civilă

Cebotari Olesea
Judecătoria Buiucani
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(50) / 2019 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 22 October, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procedura de restructurare a întreprinderii insolvabile

Craiu Nicolae1, Fiodorov Olga2
1 Curtea Supremă de Justiţie,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-9(213-215) / 2018 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Incursiuni analitice asupra realizării actelor de dispoziţie ale debitorului în procedura de executare potrivit dreptului românesc şi celui din Republica Moldova

Bănărescu Anatolie
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(11-12) / 2016 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 3 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acţiunea pauliană în sistemul de drept al Republicii Moldova

Grâu-Panțureac Maria, Grosu Corina
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia a XVII-a. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-961-8.
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contractul de credit bancar

Slutu Nicolae, Prodan Svetlana
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 8 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Совершенствование правового регулирования принудительного исполнения исполнительных документов

Sosna Boris
Европейский Университет Молдовы
Vector European
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 11 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-14 of 14