IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(58) pentru cuvîntul-cheie "poverty"
Vulnerabilitatea economică: impactul ei asupra drepturilor copilului
Ciugureanu-Mihailuţă Carolina
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-28. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Migraţia românilor din Transilvania în Moldova în secolele xvi-xviii - o analiză fenomenologică

Morariu Iuliu-Marius
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-17. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parental education – a key for long term human potential development

Cozianu Andreea-Ioana
„Ștefan cel Mare” University, Suceava
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsurători ai bunăstării și prosperării
Frunze Oleg
Administrarea Publică
Nr. 4(88) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 November, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-663
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inegalitatea veniturilor: cauze și consecințe

Balan Aliona
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-46. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influența societății informaționale asupra fenomenului Proxenetismului

Hamâc Diana
Statul, securitatea şi drepturile omului
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3462-2-1.
Disponibil online 9 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezolvarea problemelor globale în condiţiile actuale

Forna Norina1, Agop Forna Doriana2
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование располагаемых доходов бедных домохозяйств Республики Молдова
Stremenovscaia Zoia
Институт Экономики, Финансов и Статистики Республики Молдова
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 25 November, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-752
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cooperaţia de consum din Republica Moldova în contextul globalizării
Daniliuc Aliona
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 12 / 2012 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 2 November, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-533
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wealth and Poverty: an Idiomatic Approach

Dimo Olga
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sărăcia de lungă durată în economia concurenţială: abordări evolutive şi repere pentru perfecţionarea politicilor guvernamentale
Liviţchi Oxana
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-21. Vizualizări-1005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea securităţii alimentare în Republica Moldova în contextul economiei mondiale: evaluare, riscuri, probleme de gestiune
Moraru Simion, Trofimov Victoria, Liviţchi Oxana
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-877
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Venituri reduse – principalul factor care genereaza excluziunea sociala

Garabajii Ecaterina12, Stremenovscaia Zoia12
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.28. 2016. Iași, România. ISBN 978-606-685-476-4.
Disponibil online 27 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele aspecte ale perfecţionării sistemului de protecţie socială a copiilor

Tomceac Ana
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 10. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проблема бедности населения России

Gainutdinova Olga, Saratova Alina, Valeeva Iulia
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 1 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Structural vulnerability among day laborers in Romania

Buligescu Bianca, Ilie Simona, Țoc Sebastian
Research Institute for Quality of Life, National Institute for Economic Research ”Costin C. Kiriţescu”, Romanian Academy
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wage inequality and poverty effects of COVID-19 lockdown in Moldova

Robu Mariana
Academy of Economic Studies of Moldova
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 22 December, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оценка продолжительности пребывания в бедности в зависимости от наличия экономических активов сельских домохозяйств Молдовы

Hristiuc Liubovi
Институт Экономики, Финансов и Статистики Республики Молдова
Economie
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea rurală durabilă a Republicii Moldova în contextul integrării europene

Zaharco Silvia
Economie
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte teoretice şi practice contemporane privind analiza fenomenului sărăciei

Coşeleva Natalia
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-835-2.
Disponibil online 25 April, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 58