IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(103) pentru cuvîntul-cheie "services"
Utilizarea timpului liber in România prin intermediul serviciilor
Răbonțu Cecilia-Irina1, Dascălu Doina-Elena2
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-30. Vizualizări-1012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări privind definirea serviciilor de alimentaţie publică
Tabunșcic Olga
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-73. Vizualizări-858
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consolidarea strategiei concurențiale a companiei prin intermediul marketingului relațional
Pascari Ludmila, Ceaicovschii Alexandr
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-50. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The power of marketing in the development of services vs. creativity
Stanciu Loredana
Provocările și oportunitățile în bibliotecile din învățământ în contextul noilor realități
Ediția 13. 2021. Chişinău. .
Disponibil online 22 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendintele actuale ale comertului exterior al Republicii Moldova
Tihon Viorica
Integrarea economică Europeană
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3147-1-8.
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza criteriilor eficiente de segmentare a consumatorilor serviciilor de alimentaţie publică
Tăzlăvan Doina
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-54. Vizualizări-1085
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza asigurării cu informaţii a întreprinderilor de comerţ şi alimentaţie publică
Petrovici Sergiu
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 27 February, 2014. Descarcări-17. Vizualizări-981
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa dialogului activ în domeniul turismului
Rusnac-Frăsineanu Magdalena, Rudenco Galina
Economie.
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-194-4.
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Организация и управление развития туризма и сферы услуг
Gherbanovscaia Liudmila
Институт Экономики, Финансов и Статистики Республики Молдова
Economie.
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-194-4.
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura economiei regiunii de dezvoltare municipiul Chişinău între anii 2013-2017
Revenco Marcel
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-89-160-8.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura economiei regiunii economice de sud a Republicii Moldova între anii 2013-2017
Revenco Adelina
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-89-160-8.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sudul Basarabiei și războiul Crimeii. 1853-1856
Leşcu Anatol
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-66. Vizualizări-882
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atitudinea consumatorilor față de inovațiile din industria turismului
Gribincea Alexandru1, Gurgui Amalia1, Hafez Abo Arabeha2, Abu Guda Ouda2
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-41. Vizualizări-878
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea performanței în managementul activității de antreprenoriat în sfera serviciilor din Republica Moldova din perspectiva scopurilor și rezult&
Golovco Vladimir
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-735
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Navigația în zona tranfrontalieră pe râul Prut
Betivu Danaia, Cojocaru Virginia, Gribincea Alexandru
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-682
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea serviciilor federative in RM
Sclifos Constantin
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 5. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-377-6.
Disponibil online 22 May, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-586
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые аспекты обложения доходов физических лиц, оказывающих услуги предприятиям
Todorova Liudmila
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Contabilitate
Vol.32. 2013. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-244-6.
Disponibil online 27 May, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-788
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relațiile populației Basarabiei cu militarii ruși (1812 - 1828)
Leşcu Anatol
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(10) / 2019 / ISSN 2345-1858 /ISSNe 2345-1890
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-720
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practici digitale europene de încasare a taxelor și impozitelor
Mihalcea Mirela-Camelia
Teoria și practica administrării publice
Ediția 27. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-698-9.
Disponibil online 3 May, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile prestării serviciilor sociale în raionul Cahul
Grecu Ala
Teoria și practica administrării publice
Ediția 27. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-698-9.
Disponibil online 3 May, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 103