IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(32) pentru cuvîntul-cheie "monetary policy"
Statistical analysis of monetary policy effects on households and firms in Republic of Moldova
Mija Simion
National Bank of Moldova
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 17 October, 2014. Descarcări-10. Vizualizări-833
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Possibilities of using tax multipliers for stabilization in transition economies

Cociug Victoria1, Timuş Angela2, Iordachi Victoria2
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 13, Vol.2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Финансово-экономическое состояние Украины в пост кризисный период: обзор и прогнозы
Rudniţcaia O.
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Финансово-экономическое состояние Украины в посткризисный период: обзор и прогнозы
Rudniţcaia O.
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsuri privind calibrarea strategiei şi tacticii politicii monetare la obiectivul de atingere şi menţinere a stabilităţii relative a preţurilor
Cuhal Veronica, Cuhal Radu
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 5 / 2007 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COVID-19 and the response of central monetary authorities

Iordachi Victoria1, Timuş Angela1, Ciobu Stela2
1 National Institute for Economic Research, ASM,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monetary Policy Responses to COVID-19

Timofei Olga
National Institute for Economic Research, ASM
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Assessment of inflationary pressures by estimating the deviation from the equilibrium price level

Motelică Vitalie
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-926-7.
Disponibil online 14 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Optimization of monetary policy through the inflation expectations management

Hinev Olga
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-926-7.
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Financial stability versus price stability

Şarco Ina
Academy of Economic Studies of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suitability for use of open market operations as a main tool of monetary control by the National bank of Moldova

Mistrean Larisa
Academy of Economic Studies of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(2) / 2016 / ISSN 2537-6179 /ISSNe 1857-436X
Disponibil online 10 March, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The opportunities of Moldovan banking system to apply the European Union experience

Frunză Irina
Academy of Economic Studies of Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiul econometric al volatilităţii inflaţiei din perspectiva optimizării politicii monetare

Hinev Olga
Economica
Nr. 3(109) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 3 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lichiditatea excesivă în sectorul bancar al Republicii Moldova

Belobrov Angela, Chicu Veronica
Economica
Nr. 3(109) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 3 November, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Convergenţa şi păstrarea eficienţei modelului macroeconomic pentru politica monetară

Ştefîrţă Natalia
Economica
Nr. 3(109) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 3 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Threats to macroeconomic stability under the impact of international capital movement

Iordachi Victoria1, Ciobu Stela2, Clichici Dorina3
1 National Institute for Economic Research, ASM,
2 Academy of Economic Studies of Moldova,
3 Institute for World Economy
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 16 August, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Central banks in achieving financial stability

Daou Mariana
D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov
The Collection.
Ediția 6. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-01-4.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schimbarea continuă a administraţiei de stat – amprentă a politicii monetare, politicii macroprudenţiale și a stabilităţii financiare

Ştefîrţă Natalia12
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Цифрова валюта центрального банку: особливості впровадження та вплив на грошово-кредитну політику

Gudima Tatiana
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 1(41) / 2020 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 19 March, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implications of monetary policy in the mitigating post-pandemic crisis

Briceag Valeriu12
1 State University of Moldova,
2 National Institute for Economic Research of Moldova
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3486-4-5.
Disponibil online 4 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 32