IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(46) pentru cuvîntul-cheie "remittances"
Migration – an influence factor of the economic growth of the Moldova Republic
Mihaila Nicoleta
Romanian Academy, Center for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu”
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 16 November, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ways to attract diaspora into investment projects implemented in the Republic of Moldova
Chirvas Cristina
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-1243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migrația de muncă: potențiale amenințări sau direcții pentru asigurarea securității economice
Homițchi Nadejda, Cazacu Vitalie
Administrarea Publică
Nr. 2(114) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 14 August, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul diasporei moldoveneşti în promovarea cursului European al Republicii Moldova
Enachi Andrei
Современные миграционные процессы: сoстояние и основные формы
2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 6 October, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul economic comparativ al remitențelor față de ISD asupra creșterii economice
Vasile Valentina1, Bunduchi Elena2
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 13, Vol.2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-38. Vizualizări-881
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia economiei Republicii Moldova: realizări, provocări, soluţii
Stratan Alexandru
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-21. Vizualizări-887
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul proceselor migraționiste asupra securității economice a Republicii Moldova
Balan Aliona
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Costurile medicației suportate de familiile cu copii marcați de migrația parentală de muncă
Gorbunov Galina
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(91) / 2021 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 1 September, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of the COVID-19 pandemic on remittances. Challenges and recent trends recent trends
Bălan Mariana
Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele pieței muncii din mediul rural al Republicii Moldova și direcții de soluționare ale acestora
Gorobievschi Svetlana, Bătrînescu Veaceslav
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prognoza dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii în Republica Moldova pe termen mediu
Ganciucov Valentina
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.1. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3529-7-0..
Disponibil online 17 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O analiza BVAR a conexiunii dintre remitenţe şi consumul privat în Republica Moldova
Toacă Zinovia1, Tolocico Liliana2
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.5. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-892-5.
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diaspora – instrument de valorificare a procesului migraționist, la nivel local
Şpac Denis
Consolidarea administraţiei publice locale şi perspectivele Europene ale Republicii Moldova
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-134-20-0.
Disponibil online 8 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul remitențelor în țara de origine. Studiu de caz: fostele state socialiste
Vasile Valentina1, Bunduchi Elena2
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15. 2021. Chisinau. ISBN (pdf) 978-9975-3486-9-0 (PDF).
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remittances’ side effects on economy: comparative approach of the Republic of Moldova and other ex-socialist countries
Benea-Popuşoi Elina, Arivonici Polina
Academy of Economic Studies of Moldova
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 17 / 2021 / ISSN - /ISSNe 2537-6187
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of the COVID-19 pandemic on migration flows and remittances: effects and consequences
Popa Marina, Tomșa Cristina
Academy of Economic Studies of Moldova
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 17 / 2021 / ISSN - /ISSNe 2537-6187
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-30. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretice privind implicarea diasporei în țara de origine
Rusu Rodica
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul administrației publice locale asupra proceselor migraționale din Republica Moldova
Solomon Constantin
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of the Propagation Effects of Remittances on the Vulnerability of External Trade of the Republic of Moldova
Diavor Mircea
Academy of Economic Studies of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 2(7) / 2021 / ISSN 1857-436X /ISSNe 2537-6179
Disponibil online 17 December, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remittance Trap: Comparative Approach of the Republic of Moldova and Other Ex-Socialist Countries
Benea-Popuşoi Elina, Arivonici Polina
Academy of Economic Studies of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 2(7) / 2021 / ISSN 1857-436X /ISSNe 2537-6179
Disponibil online 17 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 46