IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(84) pentru cuvîntul-cheie "sustainability"

Responsabilitatea socială şi creşterea competitivităţii

Barbăneagră Oxana
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 21 April, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea sustenabilă şi creşterea economiei mondiale

Gribincea Alexandru1, Gribincea Alexandru2
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul performanţei – abordări teoretice şi direcţii de analiză

Ţurcanu Gheorghe, Gusev Alexandru
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 4. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-722-9.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-29. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organic beekeeping practices in Romania: Status and perspectives towards a sustainable development

Pocol Cristina Bianca1, Sedik Peter2, Brumă Ioan Sebastian3, Amuza Antonio4, Chirsanova Aurica5
1 University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Cluj-Napoca,
3 “Gh. Zane”, Institute of Economic and Social Research,
4 University of Bucharest,
5 Technical University of Moldova
Agriculture (Switzerland)
Nr. 4(11) / 2021 / ISSN 2077-0472
Disponibil online 17 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea eficienței economice a gospodăriilor de fermieri în republica moldova prin intermediul analizei anvelopării datelor

Tomiţa Petru, Danilov Iurie, Stici Valentina
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 1 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concepte referitoare la economia şi managementul structurilor de control biochimic şi biofizic
Marinescu Ioana-Andreea
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 15 / 2014 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 18 November, 2016. Descarcări-0. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte teoretice privind economia sustenabilă

Lachi Cristina
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul sectorului bancar în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova
Cobzari Ludmila, Mărgineanu Aureliu
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-738
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eco-economy and sustainable development in Romania
Melnic Andreia, Urban Violeta
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-950
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий в Республике Молдова: етодические особенности анализа

Parmacli Dumitru, Todorici Tatiana, Dudoglo Tatiana
Комратский государственный университет
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 26 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Passive house – basic principles and standards

Razlovan Răzvan
Technical University of Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

It’s time for sustainable fashion

Janu Mihai, Melnic Alexandrina
Technical University of Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Green Marketing

Ieşanu Cristian
Technical University of Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Revitalization of the rever bed Bâc

Alamary Rawaa Safaa
Technical University of Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pretul de transfer – un instrument strategic pentru afaceri sustenabile în Republica Moldova

Diaconu Cristina
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.28. 2016. Iași, România. ISBN 978-606-685-476-4.
Disponibil online 27 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategii pentru asigurarea sustenabilității în contextul schimbărilor inovaționale

Suslenco Alina
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea potențialului creativ al tinerilor specialiști din învățământul superior în contextul asigurării sustenabilității

Suslenco Alina
"Alecu Russo" State University of Balti
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The contribution of the UNESCO designations to the sustainable development of the local community

Onica Dorina
National Museum of Ethnography and Natural History
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 27(40) / 2017 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 3 January, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parteneriatele transfrontaliere – pilon al progresului socio-economic sustenabil

Borza Mioara
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conscience Society creation. Robot’s sentiments

Nechita Elena 1, Todoroi Dumitru2
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.6. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-842-0.
Disponibil online 3 May, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 84