IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(23) pentru cuvîntul-cheie "Governance"

Clasic şi contemporan, universal şi naţional în abordarea guvernării şi administraţiei publice

Sîmboteanu Aurel
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 1(105) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cooperarea în cadrul Uniunii Europene: de la pactul de stabilitate şi creştere la noul tratat fiscal
Padurean Elena, Pădurean Alexandru
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perspective sistemice asupra politicilor publice

Ambrosă Ana-Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-108-88-1.
Disponibil online 12 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul deciziei administrative în procesul de guvernare la nivel local în Republica Moldova

Chiriac Diana
Academia de Administrare Publică
Consolidarea administraţiei publice locale şi perspectivele Europene ale Republicii Moldova
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-134-20-0.
Disponibil online 5 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Puterea birocratică în contextul reformării și eficientizării administrației publice

Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cybernetic Approach in Regional Infrastructure of Governance/ E-Governance to Long-Life Developement ( Study in Social Cybernetics)

Bălănel Dumitru
Free International University of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(2) / 2016 / ISSN 2537-6179 /ISSNe 1857--436
Disponibil online 10 March, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații teoretice privind guvernarea, regimul politic și regimul de guvernare
Cîrnaţ Teodor, Popa Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 5(305) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 19 May, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interesul național și problemele guvernării în contextul transformărilor democratice. Cazul Republicii Moldova

Saca Victor, Leahu Ilie
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 3(86) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Francesco Guicciardini - gânditor politic al renașterii italiene (suport metodic la studierea gândirii politice în epoca renașterii)
Gorincioi Iulia
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(77) / 2017 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 14 September, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The political stability – developments în theoretic approaches
Stepaniuc Victor
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 9 February, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte conceptuale privind buna guvernare

Baxan Oleg
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lupta țarismului contra mișcării revoluționare în Basarabia la începutul secolului XX

Leşcu Artur
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 2(22) / 2019 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organele de drept în Țara Moldovei în sec. al XVIII-lea – începutul sec. al XIX-lea. Introducerea dreptului rusesc în Basarabia

Leşcu Artur
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 1(21) / 2019 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerente conceptual-teoretice privind buna guvernare

Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(179) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Societatea civilă ca actor de modernizare politică în Republica Moldova
Varzari Pantelimon
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(170) / 2016 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 17 May, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Democraţia ca fenomen social: repere conceptual-teoretice / democracy as a social phenomenon: conceptual-theoretical references

Varzari Pantelimon, Arhip Sorin, Dubcoveţchi Ana
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 1(9) / 2016 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 3 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Организация, методика, понятие и сущность комплаенс–контроля

Covali Olga
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(122) / 2019 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033
Disponibil online 1 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Public budget and governance in the CIS: evidence from Georgia and the Republic of Moldova
Covalschi Tatiana
State University of Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(77) / 2014 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033
Disponibil online 9 April, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Country assessment on people centered land governance

Ciubotaru Valentin
Nongovernmental Organization BIOS
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev,
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-37-2.
Disponibil online 29 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Digital economy governance

Bahnaru Roman
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia a XVII-a. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-962-5.
Disponibil online 3 December, 2019. Descarcări-29. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 23