IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(77) pentru cuvîntul-cheie "income"

Fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală – reflecţia financiară a sistemului de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

Mardari Liliana
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analysis of intermediate management of balances. Study case at S.C. Bucovina Rareş S.R.L., Hîrlău, Iaşi county, Romania

Prigoreanu Ioan
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Расчётно-аналитическая оценка финансового состояния ЧАО «Одессавинпром»

Gubko Vitalii1, Zgadova Natalia2
2 Одесская государственная академия технического регулирования и качества
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рынок труда и структурные изменения экономики

Savelieva Galina
Национальный Институт Экономических Исследований
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 13. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3272-2-0.
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politica investițională în unele țări din Uniunea Europenă

Roşca Petru1, Sălăvăstru Valerian2
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

К вопросу расчетов производственной и операционной эффективности деятельности предприятий

Dudoglo Tatiana, Parmacli Dumitru
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу о планировании фонда заработной платы
Socolova L., Misnicova Liudmila
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-933
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspect privind contabilitatea impozitului pe profit
Guţan Viorica
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-118. Vizualizări-1015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Операционная прибыль - ключевой показатель эффективности деятельности предприятий

Parmacli Dumitru, Todorici Ludmila, Dudoglo Tatiana
Комратский государственный университет
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 26 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza profitului S.A „Moldova Agroindbank”

Vacari Ana
Interuniversitaria
Ediția 18, Vol.2. 2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-285-6.
Disponibil online 30 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Probleme privind evaluarea și contabilitatea veniturilor în instituțiile economice din Republica Moldova

Sava Lilia1, Gujuman Lucia1, Lavrenciuc Lilia2, Sorochin Serafima1
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stabilirea prejudiciului şi posibilitatea recuperării lui la faptele de evaziune fiscală

Lică Florin Ilie
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-101-20-2.
Disponibil online 18 March, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Финансовое состояние предприятия: оценка и обоснование резервов роста

Todorici Ludmila, Parmacli Dumitru
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 7. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-168-0..
Disponibil online 9 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Совершенствования налоговой системы, как инструмента фискальной политики государства

Sviridenco Lidia
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 7. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-168-0..
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adopting the behavior of production systems to market demands

Blanuţa Ştefan
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-926-7.
Disponibil online 14 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Întreprinderile mici și mijlocii – promotorul principal al creșterii potențialului economic al Republicii Moldova

Oleiniuc Maria, Bordea Olesea
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.1. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3529-7-0..
Disponibil online 17 May, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contabilitatea veniturilor din vînzarea bunurilor în corespundere cu IAS 18 „venituri”

Romanciuc Dina
Contabilitate
Vol.27. 2010. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-997564-196-8 .
Disponibil online 31 May, 2020. Descarcări-44. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Пути совершенствования организации учетного процесса и составления финансовой отчетности

Lagodienko Natalia
Contabilitate
Vol.32. 2013. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-244-6.
Disponibil online 28 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendinţe şi implicaţii economice ale consumului de băuturi în România

Constantin M., Drăghici M., Necula Raluca
Contabilitate
Vol.32. 2013. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-244-6.
Disponibil online 28 May, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инстутициональний механизм контроля доходов сельскохозяйственных предприятий

Gorbaci Svetlana
Николаевский национальный аграрный университет
Contabilitate
Vol.32. 2013. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-244-6.
Disponibil online 28 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-1084
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 77