IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(25) pentru cuvîntul-cheie "purpose"

About Principles and Priorities in Methodology

Cameneva Zinaida, Cheibaş Eleonora
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspect ale auditului în comerţ cu privire la evaluarea denaturărilor
Iachimovschi Anatol
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Semnele secundare ale laturii subiective: aspecte teoretico-practice şi legislative

Copeţchi Stanislav
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-158-12-1.
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Формы и методы развития профессиональной компетенции педагогов ДДУ в процессе деятельности

Stefoglo Ana1, Curteva Oxana2
2 Комратский государственный университет
Научно-образовательное пространство:
2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 9 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The connection between motivation and will

Stoian Oana-Mălina
Journal of Romanian Literary Studies
Nr. 20 / 2020 / ISSN 2248-3004
Disponibil online 3 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analysis of theoretic construction of guilt in law: essence, content and form

Ursu Viorica
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 3(2) / 2020 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 17 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Тлумачення понять та категорій адміністративного судочинства: мета, завдання та функції

Bilous Oleg
Верховний Суд України
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 5(45) / 2020 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 22 October, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Тлумачення норм права: поняття та сутність.

Bilous Oleg
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 3(43) / 2020 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 6 July, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Правові форми публічного адміністрування як системне явище

Belaia Viktoria
Університет державної фіскальної служби України
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 4(38) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 3 October, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza juridică şi consecinţele semnării acordului moldo-rus din 1992 de încetare a focului la Nistru: problemele existente în procesul de reglementare a deferendului transnistrean
Cerba Valeriu
Legea şi Viaţa
Nr. 4(292) / 2016 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 24 May, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-959
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategies for developing an effective writing style

Matei Tamara
State University of Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
Ediția a 3-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-604-9.
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Desfășurarea unei campanii electorale în Republica Moldova

Covali Daniela, Puşcaş Victor
Realizarea dreptului constituţional de vot şi a dreptului de a fi ales
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3287-4-6.
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-31. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Latura subiectivă a infracţiunilor de neglijenţă în serviciu (ART. 329 CP RM)

Popenco Adrian12
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(53) / 2020 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 13 July, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Latura subiectivă a infracțiunilor prevăzute la art.241 din Codul penal
Băbălău Denis
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(195) / 2017 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 1 February, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Epistemele teleologiei educației moderne

Pâslaru Vladimir
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 11. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-133-85-2.
Disponibil online 24 January, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Compoziția școlară – dimensiune operațională a procesului de dezvoltare a expresivității vorbirii elevilor din clasele primare

Iana Tatiana-Irina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Latura subiectivă a infracțiunii de proxenetism

Calmațui Eduard
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(138) / 2020 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 27 September, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Latura subiectivă a infracțiunii de constrângere de a face declarații

Jenunchi Elena
Supremația Dreptului
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 6 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Latura subiectivă a infracțiunii prevăzute la alin.(1) art.141 al codului penal al Republicii Moldova

Macovei Vera
Supremația Dreptului
Nr. 4 / 2019 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сопоставительнаялингвистика – основополагающая наука в методологии преподавания иностранных языков

Babără Nicanor
Комратский государственный университет
Univers Pedagogic
Nr. 4(64) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 11 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 25