IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(210) pentru cuvîntul-cheie "integration"

Abordări ştiinţifice contemporane cu privire la decizia administrative

Chiriac Diana
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Administraţia publică din Republica Moldova şi problemele acesteia in contextul implementării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană

Graur Oleg
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-882
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grammar teaching through technology

Babără Eugenia, Taner Ilgin
"Ion Creanga" State Pedagogical University of Chisinau
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Особенности формирования политики интеграции этнических меньшинств в Молдове и Грузии в условиях глобализации

Cojuhari Irina
Молдавский Государственный Университет
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 18 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Интеграционные процессы и проблемы безопасности в условиях обострения евроскептицизма: взгляд из Республики Молдова

Stercul Natalia
Молдавский Государственный Университет
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-1424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Глобализация как фактор влияния на финансовую безопасность государства

Autor Nou
Николаевский национальный аграрный университет
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-822
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordarea de tip integrat – dimensiune a învățării în ciclul primar

Rusu Cătălina
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отраслевая структура и интеграционные взаимосвязи предприятий зернопродуктового подкомплекса Республики Беларусь

Grișanova Olga, Deshko Ilona, Ushkevich Alexandr
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Complexitatea educațională a principiului integralității

Petrovschi Nina
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodologia de instruire prin cercetare la chimie în context interdisciplinar

Codreanu Sergiu, Coropceanu Eduard
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 3 November, 2020. Descarcări-32. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eficiența utilizării tic în procesul de pregătire a specialiștilor din domeniul sociojuridi

Popov Lidia12
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspects of special education in the world and in Israel: legislation, implementation and future possibilities
Atamni Kamli
Tiraspol State University (TSU)
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(3) / 2013 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 12 March, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-792
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Republica Moldova – aspirații europene și impedimentele integrării

Paiu Dana
Administrarea Publică
Nr. 1(113) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statul ca generator al politicilor publice

Zaharia Olga
Administrarea Publică
Nr. 4(108) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Integrarea auditului corporativ în mediul de afaceri din zonele transfrontaliere

Brotea Daniel-Serafim
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Direcţii strategice de dezvoltare a activităţii economice externe a Republicii Moldova

Luca Tatiana
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creșterea competitivității produselor autohtone – factor important în poziționarea acestora pe piața comunitară

Balan Aliona
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele aspecte privind evoluţia procesului de armonizare a cadrului legislativ al Republicii Moldova cu standardele Uniunii Europene

Pilat Sofia, Pilat Artiom
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XV(2) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Globalization – an inevitable phenomenon
Stefan Dumitru
Free International University of Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 9 / 2009 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 21 December, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-929
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Специфика Москвы в миграционном контексте

Alisov Nikolai1, Gasparişvili Alexandr2
2 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
Современные миграционные процессы: сoстояние и основные формы
2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 210