IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(94) pentru cuvîntul-cheie "tuberculosis"
First integrals with polynomials not higher than second order of the mathematical model of the intrinsic transmission dynamics of tuberculosis
Neagu Natalia1, Popa Mihail2, Orlov Victor23
1 Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau,
2 Institute of Mathematics and Computer Science ASM,
3 Technical University of Moldova
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
3. 2014. Chișinău. ISBN 978-9975-68-244-2.
Disponibil online 9 October, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meningita tuberculoasă – dificultăți de diagnostic și particularități evolutive

Călcâi Cornelia12, Hadjiu Svetlana12, Sprincean Mariana12, Moldovanu Maria3, Revenco Ninel12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
3 Centrul de Diagnostic German
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(84) / 2019 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuberculoza şi ocrotirea sănătăţii copiilor în perioada neo-natală de viaţă
Iavorschi Constantin1, Bolotnicova Valentina1, Manea Mihaela1, Oleinic Vera1, Kulciţchi Stela2, Iavorschi Elvira2
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(70) / 2016 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 22 December, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-621
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Complicaţiile tuberculozei şi rezultatul terapeutic la copii.

Lesnic Evelina1, Kulciţchi Stela1, Iavorschi Constantin12, Malic Alina1, Niguleanu Adriana1, Ustian Aurelia1, Osipov Tatiana1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 19 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caracteristica meningitei tuberculoase la adulți.

Kulciţchi Stela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 19 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The use of isoniazid syrup for the prevention of tuberculosis in children.

Todoriko Liliya1, Semianiv Igor1, Dumitru Marius2, Şevcenko Olga3, Yeremenchuk Inga1, Sprinsian Tetiana4
1 Bukovinian State Medical University, Chernivtsi,
2 Romania TB Patients Association, Bucharest,
3 National Medical University of Kharkiv,
4 Civic Union “INCURE CU”, Kyiv
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 15 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Влияние противотуберкулезного лечения на функцию печени больных с широкой лекарственной устойчивостью с сопутствующими вирусными гепатитами (B и C).

Kadîrova Aghigat Abdul kizi, Ahundova Irada Mirsaab kizi
Научно-Исследовательский Институт Легочных Заболеваний Министерства Здравоохранения Азербайджанской Республики
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 15 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сlinical efficiency of sodium selenite in treatment of tuberculosis patients with autoimmune thyroiditis.

Matveeva Svetlana, Şevcenko Olga
National Medical University of Kharkiv
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 15 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Эффективность комбинированного воздействия химиотерапии, озоно- и лазерной терапии на клинико-биохимические показатели у больных туберкулезом легких осложненным экссудативным плевритом.

Majak Kvitoslava, Tkaci Elena, Pisarenko Evghenii
Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 15 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Determinarea cavităților de destrucție și tipului de răspuns imun (th1-, th2-) la pacienții cu tuberculoză pulmonară asociată cu toxocaroză

Guila Angela, Ciobanu Nelly, Ghinda Serghei, Privalova Elena, Chiroşca Valentina, Iaschina Victoria
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Биохимические аспекты формирования деструктивных форм туберкулеза легких с бактериовыделением в условиях возрастающей частоты химиорезистентности возбудителя

Majak Kvitoslava
Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte clinico-bacteriologice ale tuberculozei cu drogrezistență extinsă

Sain Dumitru, Haidarlî Ion, Alexandru Sofia, Donica Ana, Crivenco Galina, Tudose Tamara, Eftodii Victor, Ciobanu Sergiu, Cula Eugenia, Marusceac Irina
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Видовая идентификация туберкулёзных и нетуберкулёзных микобактерий в Республике Таджикистан

Bobohodjaev Oktan, Şaripov Firuz, Radjabzoda Asliddin, Aliev Samariddin
Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибн Сино
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Влияние скрининга туберкулезной инфекции методом диаскинтеста на епидемиологическую ситуцацию по среди детского населения Санкт-Петербурга

Lozovskaia Marina, Zaharova Oliga, Nikiforenko Natalia, Kurova Aliona
Санк -Петербургский Государственный Педиатрический Медицинский Университет Минздрава РФ
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Анализ туберкулезной инфекции у детей при отрицательных результатах пробы с антигеном туберкулезным рекомбинантным

Iarovaia Iulia1, Lozovskaia Marina1, Vasileva Elena1, Klocikova Liudmila1, Mosina Anna2, Stepanov Ghenadii1
1 Санк -Петербургский Государственный Педиатрический Медицинский Университет Минздрава РФ,
2 ФБГУ СПб ГБУЗ «Детская инфекционная больница № 3» МЗ РФ, Санкт-Петербург
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Гендерные особенности туберкулёза в пенитенциарных учреждениях

Ponomareov Serghei1, Rusakova Larisa1, Sterlikov Serghei1, Kolomieț Vladislav2, Lisovskii Stanislav3
1 Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России,
2 Курский государственный медицинский университет, КГМУ,
3 Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза РАМН
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuberculoza și diabetul zaharat: riscul combinării a două epidemii.

Todoriko Liliya, Semianiv Igor
Universitatea de Stat de Medicină din Bucovina, Cernăuţi
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Эпидемиология туберкулеза и ситуация среди больных с психическими заболеваниями

Safarian marina, Ghevorchian Agavni, Minasian Gaeana
Ереванский государственный медицинский университет им. М. Гераци
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Situația epidemiologică a tuberculozei în Republica Azerbaidjan.

Kadîrova Aghigat Abdul kizi, Ahundova Irada Mirsaab kizi, Taghieva Sevindj
Научно-Исследовательский Институт Легочных Заболеваний Министерства Здравоохранения Азербайджанской Республики
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caracteristica deceselor prin tuberculoză pulmonară în Spitalul Municipal de Ftiziopneumologie, Chișinău

Ustian Aurelia1, Popa Vasile2, Iavorschi Constantin1, Malic Alina1, Paladi Carmina2, Niguleanu Adriana1, Ghelis Iulia1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 94