IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-7(7) pentru cuvîntul-cheie "citizen participation"
Buna guvernare prin prisma participării cetăţenilor la procesul decizional
Şaptefraţi Tatiana
Administrarea Publică
Nr. 1(105) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-105. Vizualizări-879
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretice privind democrația participativă și procesul decizional
Dulschi Silvia
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 25 September, 2019. Descarcări-83. Vizualizări-680
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Europeanization of Moldova’s direct democracy: assessing the new tools for citizen engagement in policymaking
Ciceo Georgiana
Babeș-Bolyai University
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(6) / 2020 / ISSN 2537-6179 /ISSNe 1857-436X
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Democratizarea administraţiei publice prin prisma participării cetăţenilor la procesul decizional
Şaptefraţi Tatiana
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Afirmarea principiului autonomiei locale în ţările Europei Centrale şi de Est
Popovici Ion
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 6. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 20 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Citizen participation as a tool for creating an effective e-Governance system in Iraq
Ahmad Paiman
University of Raparin, Ranya
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2019. Viena, Austria. ISBN 978-3-7089-1898-3; 978-3-903035-24-9.
Disponibil online 11 October, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Administrația publică și guvernarea la nivel european
Pau Claudia Livia1, Văduva Răzvan2
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.10, Partea I. 2023. Cahul. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 8 September, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-7 of 7