IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-2(2) pentru cuvîntul-cheie "procrastination"

Time Management Made Easy by IT Students

Covaci Adrian-Mihai, Derevenco Serghei, Delinschi Cristian, Gogoi Elena
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 25 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerații teoretice ale procrastinării

Potâng Angela
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-2 of 2