IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-17(17) pentru cuvîntul-cheie "trainer"
Evaluarea critică a propriilor viziuni: abordări teoretice și aplicații practice
Botnari Valentina, Repeșco Gabriela
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-816-9.
Disponibil online 8 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extinderea și consolidarea echipei de formatori – condiție esențială pentru asigurarea calității procesului de dezvoltare profesională a personalului entităților publice
Ciutac Irina
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 24 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gala Formatorilor BNRM – 2019
Povestca Lilia
Magazin bibliologic
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-789
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительный анализ формального и неформального образования фитнес-тренеров в Республике Молдова
Șvet Natalia
Государственный университет физического воспитания и спорта
Problemele acmeologice în domeniul Culturii fizice
Ediția 5. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-131-67-4.
Disponibil online 6 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vocaţia de promotor al educaţiei adulţilor
Scutaru-Guţu Adela
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(123) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 25 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-720
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura diplomatică, componentă a competenţei profesionale a managerilor de proiecte şi a formatorilor
Goraş-Postică Viorica12
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(110-111) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу о психофизической проблеме в рамках непрерывного образования фитнес-тренеров
Șvet Natalia
Государственный университет физического воспитания и спорта
Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern
Ediția 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-440-8.
Disponibil online 4 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediul constructivist de învățare
Botnari Valentina
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-95. Vizualizări-817
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of preorthodontic trainers in mixed dentition
Semeniuc Mihai
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 20 December, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Axe valorice ale competențelor media în cadrul învățării pe tot parcursul vieții
Ţap Elena, Dermenji-Gurgurov Svetlana, Carabet Natalia, Bulicanu Ion
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(46) / 2020 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 19 March, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The adult trainer. Possible skills and challenges of modernity
Neculau Bogdan Constantin
Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Education for values - continuity and context
2018. Iasi, Chisinau. ISBN 978-88-87729-48-1.
Disponibil online 18 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediu de învățare pozitiv – imperativ în instruirea adulților
Butnari Nadejda, Bîrnaz Nina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(169) / 2024 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 20 February, 2024. Descarcări-8. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Компенсаторный механизм в структуре педагогической деятельности учителя физического воспитания и спортивного тренера
Știrbu Maxim, Gonciaruc Svetlana
Государственный университет физического воспитания и спорта
Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice
Ediția 22. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-131-75-9.
Disponibil online 13 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Barierele în comunicare – factor de care depinde asigurarea calității actului de formare continuă a cadrului didactic
Tulbu-Frunze Cristina
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-0-8.
Disponibil online 21 February, 2021. Descarcări-71. Vizualizări-941
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivaţia adulţilor pentru formarea și reconversia profesională
Bertea Iulian-Ciprian
Univers Pedagogic
Nr. 4(76) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 December, 2022. Descarcări-23. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фитнес конвенции как часть профессионального развития тренера по фитнесу
Șvet Natalia
Государственный университет физического воспитания и спорта
Problemele acmeologice în domeniul Culturii fizice
Ediția 4. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-131-67-4.
Disponibil online 6 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование коммуникативных навыков тренера для организации коллектива команды
Makeeva Vera1, Loseva Irina1, Tokareva Ksenia2
Problemele acmeologice în domeniul Culturii fizice
Ediția 4. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-131-67-4.
Disponibil online 6 April, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-17 of 17