IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-19(19) pentru cuvîntul-cheie "imagology"

O perspectivă imagologică privind Basarabia și Bbasarabeanul în creația Druțiană

Luchianciuc Natalia
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 26 October, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Imagologia, direcție de cercetare prioritară pentru secolul XXI

Luchianciuc Natalia
Provocări şi oportunităţi în educaţie
2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-054-1.
Disponibil online 19 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Имагология как новая область исследований в российском литературоведении

Nicola Maria
Московский педагогический государственный университет
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.1. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-50-182-8.
Disponibil online 16 April, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Subteranele” Chișinăului în publicistica lui Geo Bogza și Al. Robot

Vrabie Diana123
Identităţile Chişinăului
Ediția a VI-a. 2019. Chişinău. e-ISBN 978-9975-0-0404-6.
Disponibil online 19 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orașul Bălți prin lentila (ne)melancolicilor interbelici

Vrabie Diana
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 7 September, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Imaginea celuilalt ca obiect de studiu al imagologiei

Iovu Elisaveta12
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-30. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The orient’s imagology in the literary works of Mircea Eliade

Iovu Elisaveta
State University „Dimitrie Cantemir”
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 7-a, Lite. 2020. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-10-5.
Disponibil online 12 October, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The history of imagology: the three stages of evolution

Iovu Elisaveta
Journal of Romanian Literary Studies
Nr. 20 / 2020 / ISSN 2248-3004
Disponibil online 3 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identități minoritare în literatura română

Cogut Sergiu
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Imaginea moldoveanului în jurnalele calatorilor din interbelic

Grati Aliona
Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune
Ediția a 7-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-366-4.
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The image of the other as a study object of imagology

Iovu Elisaveta
State University „Dimitrie Cantemir”
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 6-a, Lite. 2019. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-19-8.
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-60. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Londra nu e realitate, Londra e un film de ficţiune
Grati Aliona
Metaliteratură
Nr. 3(41) / 2015 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 12 January, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drumuri prin Basarabia interbelică. (Auto)imagologie literară
Grati Aliona
Metaliteratură
Nr. 3-4(37-38) / 2014 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 18 February, 2015. Descarcări-16. Vizualizări-743
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moldovenii in ochii occidentalilor. Exerciţiu imagologic (II)
Grati Aliona
Metaliteratură
Nr. 5-6(31) / 2012 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-586
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moldovenii în ochii occidentalilor. Exerciţiu imagologic
Grati Aliona
Metaliteratură
Nr. 3-4(30) / 2012 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Traductologia şi imagologia: domenii exegetice tangenţiale

Apetri Dumitru
Philologia
Nr. 5-6(305-306) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiunea istorico-etnologică a cioclilor în Ţara Moldovei (sec. al XVIII-lea –începutul sec. al XIX-lea)

Arapu Valentin
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 25 / 2019 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 2 August, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-579
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Imagologia literară a orașului Bălți

Vrabie Diana
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 6. 2022. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 25 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dominantele imagologice ale Chișinăului din perioada sovietică

Grati Aliona
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 6. 2022. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 25 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-19 of 19