IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(175) pentru cuvîntul-cheie "Security"
Ensurement of web application security over the entire life cycle
Pleşca Natalia
State University of Moldova
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 27 October, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Securitatea sistemelor informatice in cadrul unei organizaţii

Chirilenco Oleg
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rivalitatea geopolitică dintre occident şi Federaţia Rusă în Europa de Est - repercursiuni pentru Republica Moldova

Afanas Nicolai
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerații epistemologice asupra securității personale. Delimitarea educației pentru securitate personală ca obiect epistemic

Cutasevici Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 2 April, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul globalizării asupra mediului actual de securitate

Richicinschi Iurie
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea oportunităților Programului Parteneriatul pentru Pace - factor de consolidare a relațiilor de cooperare cu Organizația Tratatului Atlanticului de Nord

Popilevschi Dumitru
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Innovative economy: preconditions and factors of formation and development
Gribincea Alexandru, Salame Hoda
Free International University of Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(93) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mecanisme de securizare a frontierelor externe ale Uniunii Europene și combaterea criminalității transfrontaliere

David Mihail1, Corcimari Ion2
1 Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor din România,
2 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 10 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prevenirea dezordinilor de masă

David Mihail1, Corcimari Ion2
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVII(2) / 2017 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 17 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

National Information Security Research and Education Centre

Perju Veaceslav
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Information Security in Higher Education Institutions

Dediu Artur1, Deinego Nona2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 I.M. “AMSoft-Group” SRL
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preparing of the Specialists in Information Security of License and Master Degree Levels at Free International University of Moldova

Zgureanu Aureliu, Mititelu Vitalie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Writing Wikipedia Articles as University Class Assignments

Vladimirov Sergey
Moscow Institute of Physics and Technology
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Some Educational Problems in Informational Security

Căpăţână Gheorghe, Cerbu Olga
Universitatea de Stat din Moldova
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Personnel Security Businesses: Management Insiders

Mihus Irina1, Gerasimenko Helen1, Krasnomovets Victoria1, Cavun Serghei2
1 Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого,
2 Universitatea Naţională de Economie din Harkov
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Testing as a Method of Informational Systems Security Level Estimation

Storoj Oxana
Academia de Studii Economice din Moldova
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interaction Between Information Security Management and System of Internal Control

Pavlova Lilia
Academia de Studii Economice din Moldova
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

New Trends in Security Teams for Research and Educational Networks in Moldova. Overview of automated tools for a CERT

Golubev Alexandru, Bogatencov Petru
RENAM A.O.
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyber Security – a Fight Between Threats and Vulnerabilities

Ioniţa Daniel
Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Defense Information Network for Terrorist Treats Prevention, Border Security and Illicit Materials Traffic Combating

Sofronescu Igor, Cebotariov Oleg
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 175