IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-6(6) pentru cuvîntul-cheie "textiles"

Simbolismul, tipologia și uzualitatea țesăturilor lucrate în centrele de artizanat din Moldova. Studiu preliminar

Condraticova Liliana1, Tocarciuc Alina2
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Restaurare ascunsă sau partea nevăzută a lucrurilor

Marchidan Cristina Lucia
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2021 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Международная торговля текстильными изделиями Молдовы со странами ЕС

Cernova Elena
Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3527-0-3.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centre de artizanat și meșteri în domeniul textilelor din Republica Moldova

Condraticova Liliana, Tocarciuc Alina
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cercetarea şi conservarea-restaurarea unei structuri textile din săpăturile arheologice de la Mănăstirea Căpriana

Gugeanu Mariana1, Postică Gheorghe2
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(28) / 2019 / ISSN 1857-0240 /ISSNe 2537-6330
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Methods, ways and techniques for shaping textured solutions of textile products

Mihailiuk Olga, Tokar Galina, Ostapenko Natalia, Kolosnicenko Marina
Kyiv National University of Technologies and Design
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 6 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-6 of 6