IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(67) pentru cuvîntul-cheie "transition"
Green jobs - a future field on the labor market in the Siret-Prut-Nistru Euroregion
Piciu Gabriela-Cornelia
Romanian Academy, Center for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu”
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul negocierii afacerilor internaţionale deficient şi oportunităţi
Şargu Lilia
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-48. Vizualizări-1139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Main elements of the change management model for SMES in the Republic of Moldova: the need for updated in the conditions of industrialization 4.0
Dorogaia Irina
Academy of Economic Studies of Moldova
87th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Economics, Management, Finance and Banking"
2022. Svishtov. ISSN 1849-7535.
Disponibil online 9 June, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The need for transition to circular economy in “Siret-Prut-Nistru” Euroregion
Piciu Gabriela-Cornelia, Ailincă Alina Georgeta
Romanian Academy, Center for Financial and Monetary Research „Victor Slăvescu”
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-695
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Benefits and impediments of transition process to European standards
Cernavca Olesea
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-926-7.
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-726
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Afirmarea instituțiilor societăţii civile moldovenești în contextul schimbărilor democratice
Budurina-Goreacii Carolina, Cebotari Svetlana
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(7) / 2018 / ISSN 2345-1858 /ISSNe 2345-1890
Disponibil online 26 December, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-785
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrative elements of democratisation and european integration in the Republic of Moldova
Done Cătălin-Gabriel
Teoria și practica administrării publice
Ediția 27. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-698-9.
Disponibil online 5 May, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interacțiuni între formarea, dezvoltarea profesională și cercetarea științifică în domeniul administrației publice din Republica Moldova
Sîmboteanu Aurel
Teoria și practica administrării publice
Ediția 27. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-698-9.
Disponibil online 2 May, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Export-oriented economy - a new model of development for the Republic of Moldova   
Colibaverdi Corina, Chistruga Boris
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 1 / 2016 / ISSN - /ISSNe 2537-6187
Disponibil online 11 December, 2017. Descarcări-20. Vizualizări-923
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre efectul „tunel” și semiologia tranziției
Aniţoi (Ionesi) Galina
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3387-7-6.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amnistia și rolul ei în contextul punerii în aplicare a justiției tranziționale
Gamurari Vitalie, Năvodariu Elena Tania
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3471-1-2.
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Role of the European Union in the Consolidation of Market Economy in the Republic of Moldova
Crudu Rodica, Ignatov Augustin
Academy of Economic Studies of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 1857-436X /ISSNe 2537-6179
Disponibil online 26 September, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-777
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Societatea informațională și societatea cunoștințelor
Badera Awawdi, Gribincea Alexandru
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2020 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
Disponibil online 29 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The quality of life and the migration of people in The Republic of Moldova
Gorobievschi Svetlana
Technical University of Moldova
Microelectronics and Computer Science
Ediţia 6. 2009. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-045-4.
Disponibil online 17 July, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Role of civil society in strengthening statehood and democracy
Orlov Maria1, Staraşciuc Roman2
1 "Alecu Russo" State University of Balti,
2 Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
Fiat Iustitia
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1224-4015
Disponibil online 19 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Development of the circular economy training mechanism in the tourism sector in the Republic of Moldova
Gribincea Corina
Free International University of Moldova
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3603-7-1.
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statul – actor al democratizării
Done Cătălin-Gabriel
Universitatea din Napoli „Federico II”
Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-916-3.
Disponibil online 25 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Representations of the transition in prose from Bessarabia
Aniţoi (Ionesi) Galina
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 7-a, Lite. 2020. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-10-5.
Disponibil online 1 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identitatea naţională a Republicii Moldova – valoare a securității naționale
Cărbune Radj
Mandatul de securitate: probleme actuale de interpretare, legislaţie şi practică
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-56-783-1.
Disponibil online 28 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motives and barriers for customers to switch to another bank
Mujacevic Elvis, Rupcic Loreta
University of Rijeka, Croația
International Applied Social Sciences Congress
Ediţia 7. 2023. Ankara. ISBN 978-625-94328-0-9.
Disponibil online 26 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 67