IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(36) pentru cuvîntul-cheie "rhythm"
"Dance rhymes" as a pedagogical method for fostering body skills and knowledge of cultural tradition in early childhood dance education in ISRAEL
Zihronie Sari-Katz
Moldova State University
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 1. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
Disponibil online 8 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Theoretical foundations of music therapy
Jeleascova Svetlana
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(29) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Linguistic Interpretation of William Wordsworth and Robert Burns’ Poems
Stoianova Inga
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 5-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-90-4.
Disponibil online 15 October, 2018. Descarcări-68. Vizualizări-758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Privire retrospectivă asupra creaţiei sculptoriţei Alexandra Picunov-Târţău
Marian Ana
Arta
Nr. 1(AV) / 2012 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ritmul muzical ca element de expresie în creaţia lui Dimitrie Cantemir
Ghilaş Victor
Arta
Nr. 1(AAV) / 2011 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-924
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Theoretical justification for the need of composition study within interior design course
Vavilina Natalia
Academy of Music, Theater and Fine Arts
Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan
2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-161-3.
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Meaning of Musical-Rhythmic Education in The Training of Wellness Aerobics Coaches
Aftimiciuc Olga, Poleacova Varvara
State University of Physical Education and Sport
Gymnasium-Scientific Journal of Education, Sports and Health
Nr. 1(21) / 2020 / ISSN 1453-5645 /ISSNe 2344-5645
Disponibil online 12 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Samplingul: între artă și răspundere juridică
Mihailov Florin
Intellectus
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 6 August, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoria Sistemei metodologice de pregătire a personalităţilor creative în artele decorative şi design
Daghii Ion
Intellectus
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The automated system of the rhythm analysis of the educational process in a higher educational institution on the basis of aprioristic data
Pelin Nicolae1, Mironov Vladimir2
1 University of Applied Science of Moldova,
2 Tver State Technical University, Tver
Journal of Applied Quantitative Methods (JAQM)
Nr. 3 / 2008 / ISSN 1842-4562
Disponibil online 2 May, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Теоретическое обоснование необходимости изучения композиции в дизайне интерьера
Vavilina Natalia
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Valorificarea strategiilor inovaţionale de dezvoltare a învăţământului artistic contemporan
2016. Bălți. ISBN 978-9975-3145-9-6.
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea artistico-plastică - cale de dinamizare a vieții copilului
Stamati Maria
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Ediția 1, vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-368-4.
Disponibil online 10 January, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Dance rhymes" as a pedagogical method for fostering body skills and knowledge of cultural tradition in early childhood dance education in Israel
Zihronie Sari-Katz
„Orot Israel” College of Education, Elkana
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-604-9.
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea abilitaților creative la studenții graficieni
Răileanu Veronica
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-560-1.
Disponibil online 1 May, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lectura comparată a poemelor Fugă macabră de Paul Celan şi Fugă basarabeană de Em. Galaicu-Păun
Leahu Nicolae
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective
2011. Bălţi. ISBN 978-9975-50-060-9 .
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul artei coregrafice în dezvoltarea tinerei generații
Bencheci Ion
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 3 January, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Деятельностный подход в формировании ритма профессионально-педагогической деятельности специалиста физической культуры (акмеологический аспект)
Aftimiciuc Olga
Государственный университет физического воспитания и спорта
Problemele acmeologice în domeniul Culturii fizice
Ediția 5. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-131-67-4.
Disponibil online 6 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Dance rhymes" as a pedagogical method for fostering body skills and knowledge of cultural tradition in early childhood dance education in Israel
Katz-Zichrony Sari
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-893-7.
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema ritmului în traducerea poetică
Paladian Cristinia
Universitatea Naţională „Iurii Fedkovici” din Cernauţi
Traducerea – act creativ: între știință și artă
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-37-1.
Disponibil online 25 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les particularités de l’interprétation des textes poétiques
Starodedova Ludmila
Izmail State University of Humanities
Lumina verbului matern
2019. . .
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 36