IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-11(11) pentru cuvîntul-cheie "droit"

Noţiunea de mediu înconjurător şi importanţa protejării lui

Dănoi Ion, Vrabie Corneliu
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte referitoare la natura juridică a legitimei apărări

Rusnac Constantin, Scaleţchi Alexandru
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVI(1) / 2016 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 17 January, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Some considerations regarding the adoption of the new law on non-commercial organizations in the Republic of Moldova

Budurina-Goreacii Carolina
State University of Moldova
Moldoscopie
Nr. 3(90) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Infracțiunea de constrângere de a face declarații în abordarea savanților din Republica Moldova

Jenunchi Elena
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-9(237-239) / 2020 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 18 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Limitele cadrului etic pentru spiritul fair-play-ului în sportul contemporan

Voicu Alexandru-Virgil123, Voicu Bogdan-Iosif2
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-9(237-239) / 2020 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 18 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Misiunea justiției constituționale în statul de drept

Costachi Gheorghe
Revista Naţională de Drept
Nr. 4-6(234-236) / 2020 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 3 September, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Participanții la procesul de insolvabilitate derulat în Republica Moldova

Nicolae Marian1, Plotnic Olesea2
Revista Naţională de Drept
Nr. 1-3(231-233) / 2020 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 20 July, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza conceptului de integritate judiciară și locul acestuia în sistemul de justiție

Sanduţa Victoria
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-9(225-227) / 2019 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalities on legal regulation of cartel agreements

Bologan Dumitriţa
Supremația Dreptului
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 1 October, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele argumente privind necesitatea schimbării paradigmei educației olimpice în acord cu pedagogia juridică a domeniului

Voicu Alexandru-Virgil123, Avornic Gheorghe1
Supremația Dreptului
Nr. 4 / 2019 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul statului și a conducătorilor din sistemul ocrotirii sănătăţii în condiţiile crizei economico-financiare

Avornic Gheorghe, Copăceanu Cristina
Supremația Dreptului
Nr. 4 / 2019 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 6 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-11 of 11