IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-8(8) pentru cuvîntul-cheie "plan"

Istoria deschisă a planului de sistematizare postbelică a Chişinăului

Nesterova Tamara, Vatamaniuc Andrei
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza comparativă a modelului structural-numeric al bisericilor catolice şi ortodoxe din Moldova istorică

Nesterova Tamara
Arta
Nr. 1(AV) / 2013 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tipul de biserică din satele Pohoarna şi Cobâlnea, Şoldăneşti

Brihuneţ Manole
Arta
Nr. 1(AV) / 2012 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Construcţia spitalului public orăşenesc din Chişinău în contextul dezvoltării arhitecturii din prima jumătate a secolului al XIX-lea

Ceastina Alla
Arta
Nr. 1(AV) / 2012 / ISSN 1857-1042 /ISSNe 1857-1050
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modalităţi de dezvoltare a activităţii operaţionale în managementul strategic al întreprinderilor din industria farmaceutică în condiţii de incertitudine

Rusu Vasilica12
Intellectus
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări strategice în lucru cu copiii dotați

Globu Nelea1, Melenciuc Galina2
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Learning geography in the classroom or to distastance?

Sabo Helena Maria1, Jinjig Ivana2
1 Babeș-Bolyai University,
2 University of Novi Sad
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1843-5971 /ISSNe 2284-7820
Disponibil online 10 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domain specific language for generating floor plans

Furdui Alexandru, Trubca Dmitri, Spivac Iana, Vulpe Iulia, Dogari Valentin
Technical University of Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 28 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-8 of 8