IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(61) pentru cuvîntul-cheie "discurs"

Le rôle des connecteurs concessifs dans la cohésion textuelle

Grădinari Mariana
Université d'État "Alecu Russo" de Balti
Interuniversitaria
Ediția 08. 2013. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-106-4.
Disponibil online 20 March, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relaţii discurs: text în comunicare

Rumleanschi Mihail
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 September, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Replica – element definitoriu al discursului

Şchiopu Constantin
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 23 September, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de aplicare a pragmaticii în expunerea multifuncţionalităţii şi expresivităţii slangului
Şinghirei Valentina
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu privire la varietatea sofismelor în discursul argumentativ
Grosu Natalia
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-663
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularitati caracteristice ale terminologiei in procesul traducerii specilalizate

Azmanova Natalia, Rusu Alexandra
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 8. 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Universul emoțional al discursului repetat

Lopatiuc Alina
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Discursul turistic între metaforă și pragmatism lingvistic

Foltea Inesa
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări teoretice referitoare la discurs și text

Eni Mihaela
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Забавные истории из жизни немецких колонистов Бессарабии (1814/1940) в ингвокультурологическом обзоре

Golovina Natalia
Измаильский государственный гуманитарный университет
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptul iubirii în viziunea lui Adrian Păunescu

Cristei Tamara
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Text, intertext, discurs

Axentii Victor
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(9) / 2019 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Development of communicative skills in terms of public medical discourse

Chiriac Argentina, Lopatiuc Alina, Driga Ina, Ionici Galina
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 12. 2021. Chişinău, 2022. ISBN 978-9975-164-83-2.
Disponibil online 1 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subiectivitatea enunțării

Cosmescu Alexandru
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3387-7-6.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuvântul și enunțul – trăsături distinctive și perspective de abordare

Bărbuţă Ion
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 12. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-0-6.
Disponibil online 19 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Textul literar ca discurs al socialităţii. Sociocritica franceză

Popa Oxana
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 29 December, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presa culturală din Basarabia anilor 1985–1995: formule discursive ale re-căutării și re-găsirii identitare

Edu Inga
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Discursul în media și actul de comunicare

Camen Dimitria
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 5. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-83-8.
Disponibil online 14 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Zafer Party's discourse on the European Union as an example of the European type radical right party in Türkiye

Ekrem Yasar Akcay , Halil Emre Denis
Hakkari University/Turkey
Journal of Social Sciences
Nr. 5(4) / 2022 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 18 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Actualizarea standardelor textualității în cadrul discursului publicitar

Veste Lucia
Dimensiuni onto-lingvistice și curriculare ale evoluției limbii franceze contemporane
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-72-2.
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 61