IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(24) pentru cuvîntul-cheie "document"
Digital Document Protection System
Bredinschi Anatolie, Cebotari Ana
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea proprietăţilor consumiste ale şampoanelor pentru copii produse de S.A. „Viorica Cosmetic”
Cobirman Galina
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-846
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele reflecții privind instrumentele juridico-organizatorice pe care angajatorul necesită să le utilizeze cu prilejul creării confortului salariaților la locul de muncă
Gamureac Alexandru
Dezvoltare economică și cercetare
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-058-6.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategia energetică a Republicii Moldova: unele consideraţiuni
Eremia Natalia
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 2 April, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea şi recunoaşterea lucrărilor agricole ca element distinct al evidenţei operative
Cojocari Vadim
Contabilitate
Vol.27. 2010. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-997564-196-8 .
Disponibil online 31 May, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategia energetică a Republicii Moldova : unele consideratiuni
Eremia Natalia
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(1) / 2015 / ISSN 2345-1858 /ISSNe 2345-1890
Disponibil online 3 May, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-646
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Dorințele româniloru”. Un document inedit premergător Unirii de la 1859 .
Buzău Renata-Gabriela
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(12) / 2020 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 25 May, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind cercetarea scrisului și semnăturii în documentele prezentate la expertiză în copii
Golubenco Gheorghe, Costea Mihai
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3471-1-2.
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hotarul celor zece locuri de la Dereni: aluzii, confuzii şi noi concluzii
Adauge Mihail
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1-2(7) / 2014 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 22 March, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţile de achitare a taxelor pentru protecţia obiectelor de proprietate intelectuală
Rusanovschi Vitalie
Intellectus
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-671
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AGEPI valorifică tehnologiile informaţionale avansate
Rusanovschi Vitalie
Intellectus
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenul migrației în literatura română din Basarabia
Cenuşă Felicia
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind cercetarea scrisului și semnăturii în documentele prezentate la expertiză în copii
Golubenco Gheorghe, Costea Mihai
Legea şi Viaţa
Nr. 12(324) / 2018 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte generale privind sistemul contabil în Franța
Poparcea Maria
Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători
Ediția a 7-a. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-147-93-4.
Disponibil online 30 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Первичные документы полоцкого воеводства в XVI веке
Iațenco Victoria, Matiuș Igor
Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători
Ediția a 5-a. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-155-12-0.
Disponibil online 27 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul documentelor istorice în predarea-învăţarea subiectelor ce ţin de Marea Unire în cadrul lecţiilor de istorie
Tiganu Tatiana, Buruiană Ala
Centenarul unirii:
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-134-61-3.
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele considerații privitoare la clasificarea arhivistică a documentelor
Frumosu (Darii) Elena12
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 4. 2021. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documentul oficial: obiect material/imaterial sau produs al infracţiunilor de fals în acte publice. PARTEA I.
Pîrțac Cristina12
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(58) / 2021 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 25 October, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economic and legal control in ensuring economic security
Alibekov Sh.I.
Far Eastern Institute (branch) of the All-Russian State University of Justice (RPA of the Ministry of Justice of Russia)
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration
Ediția 4, Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3527-0-3.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectarea istoriei naționale în poezia lui Vasile Alecsandri
Smolniţchi Dumitriţa
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-561-8.
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 24