IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(52) pentru cuvîntul-cheie "audit"

Starea actuală a pieţei serviciilor de audit în Republica Moldova

Şevciuc Tatiana, Vasilache Valentina
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Особенности организации и концепция аудита в некоммерческих организациях

Dubinina Marina, Dvornițkaia Tatiana
Николаевский национальный аграрный университет
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Some considerations regarding the footprint of internal public audit in romanian educational units

Ignat Gabriela1, Bivol Teodor2
1 „Ion Ionescu de la Brad” University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine ,Iaşi,
2 Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Расчётно-аналитическая оценка финансового состояния ЧАО «Одессавинпром»

Gubko Vitalii1, Zgadova Natalia2
2 Одесская государственная академия технического регулирования и качества
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Роль финансового аудита как системы оценки финансового состояния предприятий и контроля качества всего процесса управления

Cerga Tatiana
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea şi exercitarea auditului privind TVA
Jianu Mihaela-Georgiana
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 9 / 2009 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 21 December, 2016. Descarcări-24. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Предлагаемая методика аудита операций по учету ипотечных активов

Mihalevich O.
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Современные парадигмы и стратегии развития бухгалтерского учета и аудита: позиции российских и зарубежных ученых

Voroncenco Tamara
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сегментирование бухгалтерской информации: особенности аудита совместной деятельности организаций

Lavrinenko A.
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-862
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza configurației și a principalelor condiții ale asigurării fiabilității sistemului de supraveghere a activității și calității lucrărilor de audit

Renchici Diana
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări conceptuale privind auditul ciclului de procurări-plăţi
Slobodeanu Svetlana, Muntean (Slobodeanu) Neli
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 24 June, 2014. Descarcări-10. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici şi practici aferente controlului calităţii în auditul financiar
Manoli Mihail, Zlatina Natalia
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 30 June, 2014. Descarcări-10. Vizualizări-616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pragul de semnificaţie: factor important în planificarea şi desfăşurarea unui audit
Manoli Mihail, Zlatina Natalia
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-21. Vizualizări-686
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creating the system for public oversight and regulation of audit
RashkovMavrudiev Hristo
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 27 February, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Decision-making in financial audit under the impact of Covid-19

Lapiţkaia Ludmila
Academy of Economic Studies of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-169. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Achieving Thoracic Oncology data collection in Europe: a precursor study in 35 Countries

Rich Anna L.1, Autor Nou1, Corlăteanu Alexandru2
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
BMC Cancer
Nr. 1(18) / 2018 / ISSN 1471-2407
Disponibil online 2 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Primary care for patients with respiratory tract infection before and early on in the COVID-19 pandemic: An observational study in 16 European countries

van der Velden Alike W.1, Bax Eva A.1, Bongard Emily J.2, Noi Autori, Tomacinschi Angela3
1 Julius Center for Health Sciences and Primary Care, UMC Utrecht,
2 University of Oxford,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
BMJ Open
Nr. 7(11) / 2021 / ISSN 2044-6055
Disponibil online 21 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reflecţii privind calitatea lucrărilor de audit

Manoli Mihail
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.4. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 27 April, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auditarea sprijinului bugetar destinat IMM, din perspectiva performanţei. Rezultate și direcții viitoare de acțiune

Bostan Ionel1, Dinu Vasile2, Lazăr Cristina3
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 23 April, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Совершенствование использования современных программных продуктов, для проведения аудита

Mişova Tatiana, Postolachi Boris
Академия экономического образования Молдавии
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-75-897-0.
Disponibil online 19 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-815
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 52