IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-12(12) pentru cuvîntul-cheie "non-discrimination"

Evoluția și tipologia noțiunii de „minoritate națională”

Bontea Oleg
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 14 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 26 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The barriers to social inclusion of people with disabilities in the Republic of Moldova

Munteanu Parascovia
State University of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2019 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 21 August, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drepturile omului și principiul echității în sprijinul grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical și social pe timp de pandemie

Rubanovici Ludmila, Rusnac Daniela
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-703-3.
Disponibil online 26 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importanța jurisprudenței internațional-europene asupra incluziunii sociale a refugiaților

Ceban Cristina, Fuior Artur
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene
2020. Chisinau–Cazan–Galati. ISBN 978-9975-3423-3-9.
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări privind situația persoanelor cu dizabilități în societate

Pavlencu Mariana, Revenco Ana-Maria
Legea şi Viaţa
Nr. 11-12(359-360) / 2021 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 December, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aplicarea principiului nediscriminării – un obiectiv al formării polițiștilor în domeniul drepturilor omului

Creanga Liliana
Legea şi Viaţa
Nr. 11-12(359-360) / 2021 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fenomenul discriminării în instituțiile de învățământ din Republica Moldova

Pavlencu Mariana1, Costisanu Vitalie2
Legea şi Viaţa
Nr. 9-10(357-358) / 2021 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 27 November, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele reflecții privind asigurarea respectării principiului nondiscriminării copiilor în legislația și practica Republicii Moldova

Ţarălungă Victoria, Ciribaș Gabriela
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 1 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проблемы защиты прав национальных меньшинств среди культурного конфликта в международном и внутригосударственном политико-правовом контексте

Șuliga Ruslan
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-092-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Originea şi evoluţia conceptului de nediscriminare

Spânu Oleg
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Promovarea egalităţii de gen în administraţia publică din România

Ilie Magdalena-Ioana
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-41. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Principiul nediscriminării în drept internațional public – consacrare normativă și jurisprudențială

Spânu Oleg
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3287-6-0.
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-12 of 12