IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-13(13) pentru cuvîntul-cheie "pace"

Rolul Сonsiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite în procesul afirmării stabilităţii în plan universal

Manciu Liana-Alina
Administrarea Publică
Nr. 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Filosofia războiului şi problema progresului în istorie

Rotaru Vitalie
International Conference of Young Researchers
Ediția 6. 2008. Chişinău. ISBN 978-9975-62-196-0.
Disponibil online 26 May, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nume proprii cu pace

Răileanu Viorica
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-1-6.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele probleme fundamentale ale binomului dezarmare - pace

Ifrim Ion1, Shilbaya Matei Mihaela2
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regele Ferdinand I, Alexandru Marghiloman și Unirea Basarabiei

Rotaru Jipa12
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1(S) / 2022 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 7 May, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terorismul internațional - un factor destabilizator al securităţii internaționale

Batîr Cristina
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978‐9975‐3527‐2‐7..
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptul uniunii europene privind menținerea și consolidărea păcii

Sosin Artur
Moldoscopie
Nr. 3(94) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 25 February, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zăpezi în August sau periplul odiseic fără Ithaca

Ivanov Nadejda
Philologia
Nr. 3-4(309-310) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptul de agresiune în doctrina dreptului internaţional public contempran

Roşca Valentin
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(48) / 2019 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 28 April, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul organizațiilor internaționale în prevenirea conflictelor

Sosin Artur
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(148) / 2021 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peacekeeping operations as a factor in regulating territorial conflicts in the republic of Moldova and Georgia

Bencheci Marcel1, Kurtskhalia Sandro2
1 Institute of Legal, Political and Sociological Research,
2 University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”
Studii naționale de securitate
Nr. 1(1) / 2020 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 12 April, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul OSCE în prevenirea conflictelor

Sosin Artur
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice
Ediția 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3346-8-6.
Disponibil online 24 December, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte privind rolul organizației națiunilor unite în calitate de instituție principală în soluționarea diferendelor internaționale

Zaharia Virginia1, Frunze Ion2
Vector European
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-13 of 13