IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-8(8) pentru cuvîntul-cheie "artistic communication"

Valorificarea experimentală a modelului pedagogic interdisciplinar de formare a culturii artistic-estetice la elevii claselor primare

Gînju Tatiana
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2(28) / 2016 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul calităţilor artistice ale cadrului didactic la orele de educaţie tehnologică

Postolachi Iulia
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(27) / 2016 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 10 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Literatura și muzica – forme de comunicare artistică a elevilor din clasele gimnaziale

Sângeap Nadia-Mihaela
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.18, Partea 2. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Repere filosofico-estetice ale receptării artistice în contextul formării intepretului

Şchiopu Constantin
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane
Ediția a 4-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-62-4.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educația pentru frumos – premisă definitorie a educaţiei artistice în școlile de arte/muzică și arte plastice

Cotoviţcaia Daniela
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exprimarea artistică şi sensibilizarea culturală — calea spre o educaţie de calitate

Cotoviţcaia Daniela1, Pogolşa Lilia2
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(37) / 2020 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Искусство как средство формирования коммуникативного опыта детей старшего дошкольного возраста

Vatamaniuk Galina
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caracteristica calităţilor artistice ale cadrelor didactice la lecţiile de educaţie tehnologică

Postolachi Iulia
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 1(16) / 2017 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 23 April, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-8 of 8