IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(95) pentru cuvîntul-cheie "information technologies"

Proiectarea lecției de laborator la unitatea de curs Tehnologii informaționale şi comunicaţionale, utilizând web service

Evdochimov Radames
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provocări, tendinţe şi modificări ale mediului economic al activităţii bancare în raport cu tehnologiile informaţionale

Bunici Sergiu
Administrarea Publică
Nr. 4(108) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Электронное правительство как средство повышения эффективного государственного обслуживания в контексте развития электронной демократии
Rudenko Oxana
Administrarea Publică
Nr. 2(78) / 2013 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Supporting Democracy Through Cryptographic e-Services

Trcek Denis
University of Ljubljana
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2018. Chișinău. ISBN 978‐9975‐4237‐7‐9.
Disponibil online 3 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Optimal algorithm for optimization problems with special restrictions

Gârlă Eugeniu
Academy of Economic Studies of Moldova
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2018. Chișinău. ISBN 978‐9975‐4237‐7‐9.
Disponibil online 3 July, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Concept for a Decision Support Framework for the Management of Complex Mass Casualty Situations at Distribution Points

Gaindric Constantin1, Cojocaru Svetlana1, Pickl Stefan Wolfgang2, Nistor Marian Sorin2, Secrieru Iulian1, Popcova Olga1, Bein Doina3, Cimpoeşu Diana4
4 University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa”, Iasi
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2018. Chișinău. ISBN 978‐9975‐4237‐7‐9.
Disponibil online 3 July, 2018. Descarcări-23. Vizualizări-710
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стратегические перспективы и сценарии развития инфо-коммуникационной сферы в Украине

Bakova Irina, Tardaskina Tatiana
Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 27 March, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiile şi criteriile selectării variantelor tehnologiilor informaţionale şi informatice ale operaţiunilor financiar -bancare
Iachim Elena
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul şi principiile elaborării resurselor tehnologice ale sistemului informatic bancar
Iachim Elena
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Цифровые технологии в управлении современной школой

Ghili Anastasia
ООО «Центр информационных технологий Аверс»
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-178-9.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Особенности применения программирования в процессе развития мотивации исследовательской деятельности

Stepanov Zahar
Тираспольский государственный университет
The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Componenta didactică a experimentului virtual

Postolachi Igor, Postolachi Valentina, Lungu Marcela
The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fine tuning analysis of local practices on entrepreneurship and digital education

Amarfii-Railean Nelli
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-251-9.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politica europeană în domeniul securităţii tehnologiilor informaţionale

Bădărău Elena
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emphasizing the information and communication technologies in the initial training of teachers for primary educational level

Ciobanu Valentina
"Ion Creanga" State Pedagogical University of Chisinau
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
X. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noi metode și strategii de educație a copiilor în era digitală

Şpac Silvia
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upgrading Cloud Infrastructure for Research Activities Support

Degteariov Nichita, Bogatencov Petru, Iliuha Nicolai, Secrieru Grigore
International Conference on Intelligent Information Systems
2020. Chișinău. ISBN 978-9975-68-415-6.
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribution of information technologies to work organization at the COVID-19 pandemic

Colesnicov Alexandru1, Colesnicova Tatiana2, Malahov Ludmila1
2 National Institute for Economic Research, ASM
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Information technologies as a means of activating the training activity

Paximadi Elena
Electronics, Communications and Computing
Editia a 10-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-84-3.
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

On Digitization of Documents with Script Presentable Content

Colesnicov Alexandru1, Cojocaru Svetlana1, Autor Nou1, Luca Mihaela2, Malahov Ludmila1
Proceedings IMCS-55
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-378-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 95