IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(39) pentru cuvîntul-cheie "e-learning"
Evaluarea satisfacției studenților privind învățământul online în perioada Covid-19
Solcan Angela
Sustenabilitatea: îmbunătățirea produselor destinate consumatorilor și planetei
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-58-8.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-38. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivația elevilor în e-learning la lecțiile de limba și literatura română
Georgescu Patricia-Maria
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Petri nets for e-learning. Case study
Ţiţchiev (Camerzan) Inga12
1 Tiraspol State University,
2 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(12) / 2021 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 10 February, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Data Meaning: abordări metodologice moderne de cercetare
Apetrii Natalia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-756
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradigmele învăţământului universitar în era post-coronavirus
Guştiuc Andrei1, Guștiuc Ludmila2
Administrarea Publică
Nr. 2(106) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 20 June, 2020. Descarcări-41. Vizualizări-786
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme manageriale întâlnite de profesori în activitatea didactică
Savin Irina Isabella
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode inovative de instruire – e-learning
Georgescu Maria
Inovații pedagogice în sfera digitală
Ediția a VIII-a. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3405-1-9.
Disponibil online 21 November, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea blended learning în predarea disciplinelor tehnice
Șereujeva Anjelica, Manole Maria
Inovații pedagogice în sfera digitală
Ediția a VIII-a. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3405-1-9.
Disponibil online 21 November, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea psihologică a eficacității învățământului la distanță
Ilicciev Maxim
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(11) / 2020 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 25 May, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Using open educational resources in physics
Bostan Carmen-Gabriela, Calalb Mihai
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.3. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-787-2.
Disponibil online 30 October, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emotional intelligence and social constructivism for transformative learning in higher education
Gilar-Corbi Raquel, Pozo-Rico Teresa, Ostafii Valeriu
University of Alicante
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 23 October, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experienţe e-learning la cursul Reţele de calculatoare în învăţământul superior
Peca Ludmila
Intellectus
Nr. 2 / 2023 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 5 January, 2024. Descarcări-5. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soluții IT pentru educația la distanță: realitate între concept și aplicabilitate
Burlacu Natalia
Conferința Națională de Învățământ Virtual
Ediția a XVIII-a . 2020. Suceava, România. ISSN 1842-4708.
Disponibil online 22 September, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea tehnologiei și internetului în învățământul universitar
Frăsineanu Ecaterina Sarah
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 1. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 10 February, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Virtual classroom in digital age: concept, product and applicability
Burlacu Natalia
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-733
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intercultural competences in philosophical education
Pandey Abhishek
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-45-821-4.
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Online learning: the future of education
Pandey Abhishek
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-45-821-4.
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea platformei Moodle în procesul de predare-învățare-evaluare în învățământul profesional tehnic
Popov Natalia
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Ediția 1, vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-368-4..
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea resurselor web 2.0 ın procesul de predare-ınvatare-evaluare ın liceu
Cernei Andriana, Zastînceanu Liubov
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2018. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3276-0-2.
Disponibil online 5 July, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-594
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea abilităților profesionale TIC pentru integrarea pe piața muncii
Sava Lilia, Bețivu Natalia, Bogaciuc Nicolai
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 39