IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(48) pentru cuvîntul-cheie "standard"

Managementul şi problematica responsabilităţii sociale în Republica Moldova

Butnaru Veronica
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Entităţi fungice din genul taphrina parazite pe pomii fructiferi sâmburoşi şi elaborarea unor elemente de combatere integrată a lor

Nicolaescu Olga, Bădărău Sergiu, Bivol Alexei
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 15 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul informaţiilor de securitate

Creanga Liliana1, Buzev Anatol2
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 13 October, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări teoretice privind managementul calităţii

Vrancean Călin
Economie.
Vol. 25 (2). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-194-4.
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-71. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări privind aplicarea prevederilor S.N.C. 2 „stocurile de mărfuri şi materiale” la întreprinderile agricole

Bulgaru Veronica
Contabilitate
Vol.27. 2010. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-997564-196-8 .
Disponibil online 31 May, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estimarea comparativă a prevederilor s.n.c. „stocuri” şi s.n.c. 2 „stocurile de mărfuri şi materiale”

Bulgaru Veronica
Contabilitate
Vol.32. 2013. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-244-6.
Disponibil online 27 May, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estimarea comparativă a contabilităţii veniturilor din vînzarea produselor agricole în conformitate cu prevederile actuale şi cu cele noi ale s.n.c. şi a planului general de conturi contabile

Romanciuc Dina, Romanciuc Andrei
Contabilitate
Vol.32. 2013. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-244-6.
Disponibil online 26 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Responsabilitatea social corporativă

Griţco Ina
Economie.
Vol. 25 (1). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-193-7.
Disponibil online 1 October, 2019. Descarcări-30. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Digitizarea – proces indispensabil sistemului securităţii informaţionale și securităţii umane

Cozonac Renata12
Statul, securitatea şi drepturile omului
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-158-17-6..
Disponibil online 13 April, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte conceptuale ale calității

Fedorciucova Svetlana1, Şargu Lilia2
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 3. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-75-678-5.
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Truisms of the information era

Pintilii Ionel
State University of Moldova
International Journal of Communication Research
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2246-9265
Disponibil online 30 April, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyber security strategies for higher education institutions

Alexei (Lachi) Arina
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 4 / 2021 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 24 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noi direcții în pregătirea funcționarilor publici cu statut special în cadrul MAI

Zavatin Vasile, Ionaşcu Vitalie
Legea şi Viaţa
Nr. 12(348) / 2020 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte comparative privind structura bilanțului conform SNC vs IFRS

Bajan Maia, Vdovicenco Viorica
Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători
Ediția a V-a. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-155-12-0.
Disponibil online 27 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Создание розовоплодных гибридов для пленочных теплиц и открытого грунта с разной формой плода

Pitiul M.
Приднестровский НИИ сельского хозяйства
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizarea procesului de atestare a cadrelor didactice conform prevederilor noului regulament

Duminică Stella
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gandirea clinică logică in stomatologia practică a fost şi rămane viitorul luminos al profesiei

Burlacu Valeriu1, Cartaleanu Angela1, Burlacu Victor2
Medicina stomatologică
Nr. 3(56) / 2020 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 20 November, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tehnologie aplicativă la prelucrarea strugurilor cu aciditatea excesivă

Vacarciuc Liviu1, Prida Ion2, Borta Ion3
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 26 March, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сравнительная характеристика стандартов дистанционного обучения (на примере стандартов IMS и SCORM)

Parahonico Alexandru
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Interuniversitaria
Ediția 11, Vol.1. 2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-169-9..
Disponibil online 8 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perfecţionarea standardelor naţionale pentru asigurarea Republicii Moldova cu material săditor viticol asanat

Urîtu Dionis, Taran Nicolae, Ponomariova Irina, Chiriac Alexandra, Pîrgari Elena
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 1(85) / 2021 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 17 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 48