IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-11(11) pentru cuvîntul-cheie "lyricism"

Grigore Vieru: poezia pentru copii și poezia despre copii

Serdeşniuc Cristian
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3387-7-6.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea cântecului folcloric în proza română din Basarabia

Niţă-Cocieru Mariana12
Journal of Romanian Literary Studies
Nr. 16 / 2019 / ISSN 2248-3004
Disponibil online 3 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A great writer in the background of an epoch

Porubin Lilia, Jechiu Ala
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 5(2) / 2022 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 10 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poezia viereană pentru copii: de la preceptele dogmatice la libertatea creației

Serdeşniuc Cristian
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3274-4-2.
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lirismul funciar și regimul narativ homodiegetic

Gabura Carolina
Philologia
Nr. 2(317) / 2022 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 29 August, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Victor Teleucă și generația ʼ60 sub semnul schimbării de paradigmă

Gabura Dumitru
Philologia
Nr. 3-4(309-310) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poezia basarabeană şaizecistă: viziuni asupra „artei poetice”
Vîntu Victoria
Philologia
Nr. 5-6(264) / 2012 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-681
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Câmpul semantic al conceptului „frumusețe” în operele literare ale lui Lord Byron și William Wordsworth

Dodenciu Gabriela Adriana
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 10. 2019. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3371-7-5.
Disponibil online 29 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concepția despre poezie a lui Mihai Eminescu

Autor Nou, Leahu Nicolae
Interuniversitaria
Ediția 16. 2020. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-248-1.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul sintaxei poetice la liricizarea regimului narativ heterodiegetic

Gabura Carolina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(140) / 2020 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 2 February, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Configuraţii intertextuale ale cântecului folcloric în proza română din Basarabia

Niţă-Cocieru Mariana
Educaţia artistică: realizările trecutului şi provocările prezentului.
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-52-196-3.
Disponibil online 26 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-11 of 11