IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-6(6) pentru cuvîntul-cheie "national character"

Pianistic works of composer V. Rotaru in the concert and pedagogical repertoire of the Republic of Moldova

Gupalova Elena
"Alecu Russo" State University of Balti
Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan
2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-161-3.
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фортепианные произведения В. Ротару в концертно-конкурсном и педагогическом репертуаре Республики Молдова

Gupalova Elena
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Valorificarea strategiilor inovaţionale de dezvoltare a învăţământului artistic contemporan
2016. Bălți. ISBN 978-9975-3145-9-6.
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mihai Cimpoi şi măsura de laudă a criticii
Ţurcanu Andrei
Philologia
Nr. 3-4(262) / 2012 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-572
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Опубликованные фортепианные сочинения О. Негруцы в педагогическом процессе Республики Молдова

Gupalova Elena
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 3(40) / 2021 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 7 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Неопубликованные сочинения для фортепиано О. П. Негруцы: общая характеристика и исполнительские задачи

Gupalova Elena
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Educaţia artistică: realizările trecutului şi provocările prezentului.
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-52-196-3.
Disponibil online 22 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Безэквивалентная лексика как средство передачи национального колорита чужого народа в художественном тексте

Brîk Marina
Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова
Славянские чтения
Nr. 12(18) / 2018 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 12 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-6 of 6