IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(29) pentru cuvîntul-cheie "experiment"

Диктант как эффективное средство обучения орфографической грамотности младших щкольников

Procopii Liuba
Тираспольский государственный университет
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul strategiilor interactive în valorificarea și dezvoltarea competențelor elevilor la matematică

Pavel Maria1, Olednic Tatiana2
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiu de caz privind dezvoltarea competenţei digitale la viitorii profesori filologi

Braicov Andrei, Veveriță Tatiana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 October, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caracteristica comparativă a două metode de anastomoză primară în condiții de colon ocluziv. Studiu experimental

Zastavnitchi Gheorghe
Arta Medica
Nr. 3(60) / 2016 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 13 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hipertensiunea intraabdominală și sindromul de compartiment abdominal –studiu experimental

Ghidirim Gheorghe, Mişin Igor, Zastavnitchi Gheorghe, Vozian Marin, Gurghiş Radu, Zastavniţchii Mariana
Arta Medica
Nr. 3(60) / 2016 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 12 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modelarea experimentală in studierea oncogenezei pseudomixomului peritoneal

Ghidirim Gheorghe, Mişin Igor, Rojnoveanu Gheorghe, Vozian Marin, Zastavniţchii Mariana
Arta Medica
Nr. 3(60) / 2016 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 12 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodologia proiectelor STE(A)M în cadrul orelor de biologie în învățământul general

Placinta Daniela
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 20 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Realizarea experimentelor în științele umanistice raportată la particularitățile de vârstă ale elevilor-liceeni (în cadrul studierii modulelor la alegere în cursul de informatică).

Cernei Adriana
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-324-0.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Experimentul în dramaturgia din secolul al XX-lea

Taraburca Emilia
Intertext
Nr. 1-2(53-54) / 2020 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 1 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Развитие навыков анализа и совершенствования индивидуальной управленческой концепции руководителей правоохранительных органов

Urbanovici Alexei
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021. Chișinău. ISBN 978-9975-121-76-7.
Disponibil online 2 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avangarda vs. Experiment: confuzii si lamuriri terminologice

Nagy Daniela, Lesenciuc Adrian
Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune
Ediția a 7-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-366-4.
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Исследование пневмомеханического высевающего аппарата с периферийным расположением ячеек и инерционным удалением лишних семян

Vasilkovska Katerina, Moroz Svetlana, Sepilova T.
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.45. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-276-7.
Disponibil online 21 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Experiment profetic și experiment integrat în exegeza prozei postmoderne românești

Cogut Sergiu
Philologia
Nr. 1-2(307-308) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Învăţămîntul problematizat

Şipunov Artur
Interuniversitaria
Ediția 09, Vol.1. 2014. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-061-6.
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea capacității de cercetare a copiilor de vârstă preșcolară prin procesul de experimentare

Manuela Gheorghiu
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3.
Disponibil online 25 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Surgical treatment in induced ocular hypertension in rabbit

Iacubițchii (Bobeica) Maria, Paduca Ala, Alsaleim Suleiman, Iacubițchii Vitalie
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEspera
8. 2020. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-151-11-5.
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Experimentele interdisciplinare–activități de motivare pentru studierea biologiei

Cîrja Natalia
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competenţe şcolare la disciplina Informatică: analiza comparativă a programei şcolare din România şi a curriculumului din Republica Moldova

Cernei Adriana12
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(126) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 5 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Experimentul la fizică – o metodologie eficientă de formare la elevi a deprinderilor practice

Botgros Ion1, Şargarovschi Sergiu2
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(104) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 September, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Model experimental de inducerea aterosclerozei la şobolani prin utilizarea dietelor speciale

Vlase Ene1, Curcă Dumitru2
Medicină veterinară
Vol.35. 2013. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-247-7.
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 29