IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-11(11) pentru cuvîntul-cheie "dialect"
The role of dialogue in literary image creation
Pascaru Daniela, Şaganean Gabriela
Moldova State University
De la monem la text: reconfigurări lingvistice și practici didactice
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-503-6.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Забавные истории из жизни немецких колонистов Бессарабии (1814/1940) в ингвокультурологическом обзоре
Golovina Natalia
Измаильский государственный гуманитарный университет
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изисквания към учителя и ученика в процеса на обучението по български език в диалектни условия
Racovcena Tatiana
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 1 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die historischen besonderheiten der deutschen dialekte und ihre wechselbeziehung mit der modernen deutschen sprache
Todorici Tatiana
Comrater Staatliche Universität
Știință, educație, cultura
2014. Комрат. ISSN 1857 - 2170.
Disponibil online 10 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Немецкая обиходно-разговорная речь как форма проявления национального языка
Gadzhimuradova Marina
Пятигорский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-179-6.
Disponibil online 11 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica lingvistică în RASSM: tentative de instituţionalizare a unei „limbi moldoveneşti”
Burlacu Valentin
Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic
Ediţia 2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3452-6-2.
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele coordonate lingvistice ale limbajului poetic eminescian
Bahnaru Vasile
Philologia
Nr. 1-2(307-308) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-671
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности лексических диалектизмов русского говора с. Кунича (Молдова)
Popovici Rufina
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Interuniversitaria
Ediția 12. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-197-2.
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-1307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Живият език в град Тараклия
Bucicova (Delibaltova) Marina, Stoeva Aliona
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-092-8.
Disponibil online 17 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Българският диалектен език в устното народно творчество на българите от село Твърдица, Република Молдова
Gaidarji Nadejda
Районный Теоретический Лицей им. М.П. Губогло, Чадыр-Лунга
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ
2015. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-000-3.
Disponibil online 16 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Иноязычные элементы в речи бессарабских немцев колонии Тарутино (1814/1940) (на примере поэмы Э. Морица “Тарутинское зимнее воскресенье”)
Golovina Natalia
Измаильский государственный гуманитарный университет
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-594
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-11 of 11