IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(101) pentru cuvîntul-cheie "growth"
Концепция развития экономики сельского хозяйства и АПК региона
Cara Serghei
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 9. 2023. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-277-9.
Disponibil online 25 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pregătirea către şcoală şi adaptarea la procesul educaţional a copiilor de 6-7 ani prin prisma unor indici psihofiziologici
, Coşcodan Diana,
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 November, 2016. Descarcări-88. Vizualizări-1242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investiţiile în inovaţii: catalizator al creșterii economice durabile
Cojocaru Maria, , Davidov Cătălina
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 14 July, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-832
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potenłialul de crestere al pomilor de măr în funcłie de sistema de tăiere
Balan Valerian,
State Agrarian University of Moldova
Agricultura
Nr. 3-4(59-60) / 2006 / ISSN 1221-5317
Disponibil online 2 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние погодных условий АТО Гагаузия на урожайность кустов винограда
Cara Serghei
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Маркетинговая стратегия как основа экономического роста компании
,
Донецкий национальный университет экономики и торговли
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele şi provocările pe termen mediu pentru procesul creşterii economice în Republica Moldova
, , Fală Alexandru
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 3 March, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-991
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Создание заводского типа каракульских овец черной окраски с улучшенной выраженностью мясных качеств
, Ajibekov B., Ahmetșiev A.
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 12 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prognozarea securității alimentare in țările Uniunii Europene
Cazacu Vitalie
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa derivaţilor vinil-triazolici asupra creșterii fungului Fusarium avenaceum (FR.) SACC
1, Gavzer Svetlana1, Cristea Nicolae1, 2, 2, 2, 2, 2
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 11 October, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica indicilor dendrometrici a speciilor lemnoase de salcâm, ulm și frasin din cariera de calcar „Lafarge Ciment” din Rezina
Certan Corina, Bulimaga Constantin
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-89-160-8.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности перезимовки ячменя озимого в зависимости от доз и соотношений минеральных удобрений
, Bojko V.
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-1500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posibilități de reglare exogenă a performanțelor biologice a plantelor în condiții de secetă moderată
12, Bulhac Ion1, 2, Brînză Lilia1, Cocu Maria1, 1
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele creşterii economice asupra dezvoltării umane
Economie.
Vol. 25 (1). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-193-7.
Disponibil online 1 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Developing the concept of sustainable agriculture in the economy of Romania
, Copăceanu Cristina
University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”
Cogito
Nr. / 2023 / ISSN 2068-6706 /ISSNe 2247-9384
Disponibil online 18 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Physical Activity in Nature being in the Context of Movement Education
Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health
2017. Iași, România. .
Disponibil online 30 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-1301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empirical use of three oak species in afforestation: Lessons from sowing and transplanting experiments
Cuza Petru
Moldova State University
Contributii Botanice
Nr. 56 / 2021 / ISSN 0069-9616 /ISSNe 2067-3094
Disponibil online 8 December, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of the pruning system on the sweet cherry tree growth and fructification
, Buză Corneliu
State Agrarian University of Moldova
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 14 November, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The productivity of apple orchards depending on variety and pruning system
Balan Petru, , Bîlici Inna
State Agrarian University of Moldova
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele supresive ale corticosteroizilor inhalatori asupra creşterii la copii
Curierul Medical
Nr. 3(315) / 2010 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-1065
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 101