IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(55) pentru cuvîntul-cheie "curriculum"

Valoarea formativă a curriculumului educației tehnologice privind formarea preadolescentului pentru rolul de părinte responsabil

Rotaru Ioana-Corina, Ovcerenco Nadejda
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consideration about quality in education through geography - the premise for a performance geographical education

Sochircă Elena, Mamot Vitalie
Moldova Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(18) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competența profesională a cadrului didactic – condiție decisivă în implementarea curriculumului școlar

Calapod Valeria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Realitati şi principii actuale în abordarea dizabilitatii şi a incluziunii la nivel international

Racu Sergiu1, Agapii Eugeniu2, Stempovschi Elena2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VII-a . 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea proverbului prin prisma exigenţelor curriculare

Slavenschi Emilia, Plămădeală Larisa
Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu“, mun. Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-303-5.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inovații pedagogice privind domeniul de activitate „Științe și thnologii”

Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 2(10) / 2019 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 22 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terminologia educației lingvistice și literare: constituire și unificare

Pâslaru Vladimir
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia a 12-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-0-6.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

”Construcție”, ”modernizare” și ”dezvoltare” curriculară (II)

Pâslaru Vladimir
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1-2(307-308) / 2020 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Construcție”, „modernizare” și „dezvoltare” curriculară (I)

Pâslaru Vladimir
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 5-6(305-306) / 2019 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea/dezvoltarea autonomiei învățării elevului la limba străină în contextul noii paradigme educaționale

Grîu Natalia
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-270-0.
Disponibil online 15 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predarea variantelor literare în şcoala naţională

Rotari Natalia
Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”, Șoldănești
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-270-0.
Disponibil online 15 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptualizarea curriculumului universitar: logica competenţelor şi logica obiectivelor

Cabac Valeriu
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective
2011. Bălţi. ISBN 978-9975-50-060-9 .
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Experienţe pozitive în predarea didacticilor particulare în contextul reformelor curriculare din învăţământul general

Velişco Nadejda
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(119) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caracteristici şi criterii de calitate a unui conţinut didactic de tip e-learning

Cucoş Constantin
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(119) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modalităţi de formare a competenţelor specifice la Istorie prin prisma studierii unităţii naţionale româneşti

Bucataru Igor1, Bucătaru Vera2
1 Centrul de Excelență în Energetică și Electronică din Chișinău,
2 Liceul Teoretic „Mihai Viteazul“, Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(118) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paradigma didacticii disciplinelor opţionale din perspectiva realizării nevoilor individuale ale elevilor în învăţământul general

Vivdici Ana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(118) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaborarea unui curs opţional: paradigme şi strategii

Cosovan Olga
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(118) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordarea strategică a activităţii de formare a vorbitorului cult în învăţământul secundar

Hadîrcă Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(118) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularităţile managementului curriculumului şcolar la nivel instituţional

Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(118) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Competenţa-cheie nr. 1 şi câteva procedee de asimilare a lexicului terminologic

Cartaleanu Tatiana
Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(116-117) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 20 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 55