IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(43) pentru cuvîntul-cheie "inovaţii"
Direcţiile de activizare a proiectelor inovaţionale din turism în condiţiile aprofundării globalizării
Jigareova Elena
Международный Независимый Университет Молдовы
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea securității inovaționale – provocare a noului timp. Segmentul economic
Samciuc Nicolai
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea blended learning în predarea disciplinelor tehnice
Șereujeva Anjelica, Manole Maria
Inovații pedagogice în sfera digitală
Ediția a VIII-a. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3405-1-9.
Disponibil online 21 November, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Construcțiile viitorului
Popovici Tamara
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 1 August, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iprimare 3D de beton în proiectele de construcții
Stratulat Marin
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 31 July, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizational mechanism of the municipality management system development
Cocerhan Mihai
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-155-20-5.
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Content of intellectual property rights
Gribincea Alexandru
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2020 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
Disponibil online 29 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Municipal management in Romania in the conditions of globalization
Cocerhan Mihai
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea dezvoltării inovaţiilor şi a activităţilor știinţifice în Republica Belarus
Pugaciova Oliga
Economica
Nr. 1(107) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 15 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль интеллектуальной собственности в предпринимательском праве
Blizneţ Ivan12
Intellectus
Nr. 1 / 2022 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 5 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Усовершенствование механизмов охраны и коммерциализации объектов права промышленной собственности в условиях интеграции Украины в ЕС
Iaroşevskaia Tamara
Intellectus
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 7 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interferenţa dintre dreptul concurenţei și drepturile de proprietate intelectuală prin prisma dreptului comunitar
Mogol Natalia1, Crudu Rodica2
Intellectus
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 7 August, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vectorul inovaţiilor: pro și contra
Gribincea Alexandru
Intellectus
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 9 August, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу о роли регионального университета в воспроизводстве человеческого потенциала
Leviţcaia Alla, Babenco Elena
Комратский государственный университет
Intellectus
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 29 August, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-954
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul inovaţiilor în Republica Moldova
Iatchevici Vadim
Intellectus
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 29 August, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-990
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții inovative în arta unor naiști consacrați
Druță Andrei
Intertext
Nr. 1(59) / 2022 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
Disponibil online 11 July, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recommendations for the innovation-driven development of the Republic of Moldova in the context of sustainability
Suslenco Alina1, Doncean Marilena2
1 "Alecu Russo" State University of Balti,
2 “Gh. Zane”, Institute of Economic and Social Research
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(15) / 2021 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții valoroase la elaborarea „Istoriei literaturii europene”
Rotari (Balmus) Dorina
Dimensiuni onto-lingvistice și curriculare ale evoluției limbii franceze contemporane
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-72-2.
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cluster transfrontalier în sistemul de cooperare euro-regional al Ucrainei
Nidelciu Valentina
Oportunități de implicare a tinerilor în procesul de cercetare
Ediția a III-a. 2023. . ISBN 978-9975-88-113-5.
Disponibil online 10 October, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cele mai recente inovații în domeniul roboților
Roșcan Tatiana
Oportunități de implicare a tinerilor în procesul de cercetare
Ediția a III-a. 2023. . ISBN 978-9975-88-113-5.
Disponibil online 10 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 43