IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-14(14) pentru cuvîntul-cheie "Belarus"

Отраслевая структура и интеграционные взаимосвязи предприятий зернопродуктового подкомплекса Республики Беларусь

Grișanova Olga, Deshko Ilona, Ushkevich Alexandr
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The development of ICT industry in Belarus: impact of educational and state-support policies

Jarashinskaja O.
Grodno State Agrarian University
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 4 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Entrepreneurship education in post-soviet countries

Jarashinskaja O.
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 14 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Биопрепарат для защиты сахарной свеклы от кагатной гнили

Sviridov A.1, Prosviriakov V.1, Kilicevskaia O.2, Ghirilovici N.2, Colomieţ Emilia2
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
40. 2009. Кишинев. .
Disponibil online 22 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Микофлора семенного материала льна масличного в Беларуси

Nehvedovici S.
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (2). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-249-1.
Disponibil online 23 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Селекция и формирование генофонда орехоплодных рода лещина в Беларуси

Volovici Piotr
Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelor
Vol. 16. 2008. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-64-127-2.
Disponibil online 28 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Влияние схем посадки и форм кроны деревьев на рост и урожайность сорто-подвойных комбинаций яблони

Ignatkova N., Borovik E.
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură”
Vol. 15 (1). 2007. Chişinău. ISBN 978-9975-946-31-5.
Disponibil online 4 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Влияние приемов формирования кроны на рост и плодоношение деревьев яблони на клоновых подвоях

Capicinicova N., Kuhto V.
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură”
Vol. 15 (1). 2007. Chişinău. ISBN 978-9975-946-31-5.
Disponibil online 4 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Влияние плотности посадки и подвоя на урожайность и качество плодов яблони сорта Антей

Leonovici I.
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură”
Vol. 15 (1). 2007. Chişinău. ISBN 978-9975-946-31-5.
Disponibil online 2 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele considerațiuni privind politica ue în statele parteneriatului estic

Bodean Tatiana-Maria1, Cebotari Svetlana12
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Социальный оптимизм белорусского населения: социологический анализ

Sechko Natalia
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 8-a. 2013. CHIȘINĂU, 2013. ISBN 978-9975-53-245-7.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluation of imports of the republic of Belarus

Hrechyshkina Olena, Samakhavets Maria
Polessky State University
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 2(8) / 2020 / ISSN 2587-313X /ISSNe 2587-3121
Disponibil online 3 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Financial aspects of the Belarusian foreign trade

Samakhavets Maria, Hrechyshkina Olena
Polessky State University
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 1(7) / 2020 / ISSN 2587-313X /ISSNe 2587-3121
Disponibil online 2 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Находки «гибридных» солидов Сучавы в Беларуси

Krițuk Roman
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(29) / 2020 / ISSN 1857-0240 /ISSNe 2537-6330
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-14 of 14