IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-12(12) pentru cuvîntul-cheie "proiect de cercetare"

Aspecte ale strategiei de proiectare – monitorizare – evaluare a proiectelor STE(A)M la disciplina chimie

Rotari Natalia, Chişca Diana, Coropceanu Eduard
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-37. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiectul de cercetare și starea de bine în școală

Morari Natalia
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. IV, nr.1. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975- 76-207-6.
Disponibil online 3 November, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptul educațional STEAM - o formă de instruire prin cercetare

Cazacioc Nadejda1, Rotari Veronica2
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 76-360-8.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concursul „Tânărul Cercetător” - platformă de dezvoltare a competenței investigative la elevi (abordare STEM)

Rotari Natalia
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-356-1..
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele modalităţi de promovare a activităţii de cercetare-proiect cu elevii în procesul studierii biologiei

Bolduma Marta
Interuniversitaria
Ediția VII-a/Volumul I. 2012. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-077-7.
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Crema de mâini produsă în condiții casnice

Arnaut Gabriela, Dedov Irina, Pîrvu Andreia, Verstiac Doina, Cazacioc Nadejda
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-326-4..
Disponibil online 21 April, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cercetarea mediului –pH- al șampoanelor

Arnaut Gabriela, Dedov Irina, Pîrvu Andreia, Verstiac Doina, Cazacioc Nadejda
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-326-4..
Disponibil online 21 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implementarea proiectelor de cercetare/STEM ca premisă de ghidare în carieră și dezvoltare durabilă a instituțiilor

Rotari Natalia1, Croitor Angela2, Aramă Mariana3
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-326-4..
Disponibil online 20 April, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Didactica limbii şi literaturii române reflectată în proiectele de cercetare ale practicienilor

Goraş-Postică Viorica1, Ghicov Adrian2
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(123) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 25 November, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaginea unui sat nistrean: repere istorico_culturale și sociale (în baza materialelor de teren din s. Molovata, r-l Dubăsari)
Bejan-Volc Iulia
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 16 / 2014 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 16 October, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipuri de rezultate ştiinţifice ale proiectelor de cercetare (proiect pentru o discuţie publică)
Cuciureanu Gheorghe, Ţurcan Nelly, Roşca Alfreda, Ungureanu Elena, Minciună Vitalie, Cojocaru Igor
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(36) / 2015 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 30 April, 2015. Descarcări-61. Vizualizări-1454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educația eco-valeologică a studenților chimiști în contextul dezvoltării durabile

Calmuţchi Lidia, Melentiev Eugenia, Cumpătă Ludmila
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-038-8.
Disponibil online 25 June, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-12 of 12