IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-9(9) pentru cuvîntul-cheie "Calorific value"
Opportunities In The Age Of Climate Change Through Cultivation Of Energy Plants In “Siret-Prut-Nistru” Euroregion
Gumovschi Andrei, Gribincea Alexandru, Gribincea Corina
Free International University of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The calorific value of pellets produced from raw material collected from both sides of the Prut river
Marian Grigore1, Ianuş Gelu2, Gudima Andrei1, Nazar Boris1, Istrate Bogdan2, Banari Alexandru1, Pavlenco Andrei1, Daraduda Nicolae1
1 Technical University of Moldova,
2 Gheorghe Asachi Technical University of Iasi
Journal of Engineering Sciences
Nr. 4 / 2022 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 18 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biomas torrefaction process
Grigorașenco Cristian, Guţu-Chetruşca Corina
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 11 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobilizarea și valorificarea resurselor genetice vegetale cu potențial furajer, melifer și de biomasă energetică: realizări si perspective
Ţiţei Victor
Revista Botanică
Nr. 2(21) / 2020 / ISSN 1857-2367 /ISSNe 2587-3814
Disponibil online 5 May, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracterizarea reziduurilor provenite din lanțul de producere a cătinii albe
Marian Grigore, Banari Alexandru, Gudima Andrei, Daraduda Nicolae, Pavlenco Andrei
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potenţialul energetic al reziduurilor agricole: studiu de caz pentru regiunea de dezvoltare nord, Republica Moldova
Pavlenco Andrei, Marian Grigore, Gudima Andrei
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202
Disponibil online 4 February, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea biocombustibililor solizi produşi din reziduuri agricole. Articol de sinteză
Pavlenco Andrei
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202
Disponibil online 3 February, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii cu privire la estimarea potenţialului de biomasă pentru scopuri energetice rezultată din reziduuri agriosilvice
Marian Grigore, Muntean Alexandru, Gudima Andrei, Pavlenco A
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.38. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8..
Disponibil online 1 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comparison of maximum energy yield of selected crops grown for energy purposes
Kolarikova Michel1, Ivanova Tatiana1, Havrland B.1, Muntean Alexandru2, Gudima Andrei2, Hutla P.3, Pobedinschi Victor2
2 State Agrarian University of Moldova ,
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.38. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8..
Disponibil online 23 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-9 of 9